Nu in delen van Somalië de rust lijkt
weergekeerd, kan een doorstart worden gemaakt met de hulpverlening
aan de slachtoffers van de overstromingen en de bevolking die
weggetrokken is uit de onveilige gebieden. Het opheffen van het
vliegverbod naar Somalië maakt het vervoer door de lucht van
hulpgoederen weer mogelijk. Het blijft echter moeilijk om de
hulpgoederen op de juiste plaats te krijgen, omdat het transport
over land gehinderd wordt door de ondergelopen wegen en de
onveilige situatie in met name het Zuid-Somalië.

Door zware overstromingen in Somalië
staat zo'n 22.000 km2 land onder water, zijn 450.000 mensen
ontheemd en zijn duizenden mensen uit hun woongebieden weggtrokken
vanwege het geweld tussen de milities van islamitische rechtbanken
(UIC) en de Ethiopische militairen samen met de troepen van de
Somalische interimregering .

'We zijn blij dat het humanitaire werk
weer mogelijk is, want veel mensen hebben dringend hulp nodig',
aldus Anne Pieter van Dijk, coördinator humanitaire
programma's bij Oxfam Novib. 'Onze partners kunnen weer voor
drinkwater en sanitaire voorzieningen zorgen en voedsel en
medicijnen distribueren.' De overstromingen volgden op een periode
van extreme droogte in de Hoorn van Afrika begin dit jaar. Daardoor
hebben zo'n 1,4 miljoen mensen tekort aan voedsel. Het geweld van
de afgelopen week was, na de droogte en de overstromingen, de derde
ramp die de burgerbevolking van Somalië trof dit jaar.

Oxfam Novib ondersteunt samen met vier
lokale partnerorganisaties de humanitaire hulpverlening. Inmiddels
is al meer dan 1 miljoen euro aan hulp verstrekt waarmee meer dan
100.000 mensen bereikt worden. Een van de partners, Woman Care
Organization (WOCA), is een programma gestart om ontheemden in
Zuid-Somalië hulp te bieden, door hen te betalen voor inzet
bij het versterken van dijken langs de Shabelle-rivier. 'In
gebieden waar we soortgelijke projecten hebben gedaan, zien we veel
minder hevige overstromingen dan in de plaatsen zonder versterkte
dijken, 'zegt Mohamed Abdulle Mahdi van WOCA. Met het geld kunnen
de ontheemden hun basisbehoeften kopen op de lokale markten, zo die
nog blijven functioneren.

De toekomst voor Somalië is onzeker.
Van Dijk: 'Wij en onze partnerorganisaties blijven bezorgd over de
situatie in het land. Mogadishu is weer in handen van het
regeringsleger, maar de stabiliteit van het land lijkt daarmee niet
gegarandeerd. Alle betrokkenen zijn het erover eens dat het zeer
onwenselijk is dat de situatie van voor de machtovername door de
ICU terugkeert. Krijgsheren met een slechte reputatie zouden niet
weer een machtspositie mogen innemen.' Samen met de andere
Oxfamleden en haar Somalische partnerorganisaties houdt Oxfam Novib
de huidige situatie nauwlettend in de gaten, en zal inspringen waar
hulp aan (interne) vluchtelingen in Somalië, of de buurlanden
Kenia en Ethiopië nodig zal blijken

te zijn. Door de huidige strijd is een
beperkte vluchtelingenstroom te verwachten rond Ghalkayo en
Hiran.

bron:Oxfam Novib