Donderdag 23 december verschijnt het zesde nummer van Van Mens Tot Mens
in 2004. Bij dit nummer zit een jaarkalender 2005 waarop de
hoogtepunten staan uit ons jubileumjaar. Vanaf 31 mei 1945 ondersteunen
de vrijwilligers van Humanitas mensen die (tijdelijk) een steuntje in
de rug kunnen gebruiken.  

 
Hoogtepunten uit het jubileumjaar  
Op 9 februari vindt in het Humanitas-complex Akropolis in Rotterdam het
Goed Geld Gala plaats, een feestelijke bijeenkomst met als hoogtepunt
de bekendmaking van de bijdrage over 2004 aan Humanitas en de andere
goede doelen van de Sponsor Loterij.  
De Humanistische Alliantie organiseert op 18 februari haar netwerkdag
in Artis in Amsterdam. Tegelijkertijd besteedt Theodoor Holman in het
radioprogramma Desmet live (747am) aandacht aan de humanistische
beweging.   
Op 19 maart vieren onze afdelingen de Burendag, onder het motto Meedoen in je buurt.   
District Noordwest van Humanitas besteedt op 1 april aandacht aan het
onderwerp jeugdwelzijn: kindervakanties, opvoedingsondersteuning,
maatjesprojecten en kinderopvang staan centraal. Een presentatie over
de geschiedenis van Humanitas gaat op deze bijeenkomst in premià¨re. Op
26 april presenteert Humanitas op het Landelijk Bureau in Amsterdam
drie jubileumpublicaties. Een gaat over het pand waarin het Landelijk
Bureau gehuisvest is. Een tweede beschrijft de landelijk voorzitters
van Humanitas vanaf de oprichting in 1945. De derde gaat over de
afdeling Enschede en geeft een voorbeeld van de lokale activiteiten die
Humanitas heeft uitgevoerd.  
Op de verjaardag van Humanitas, 31 mei, organiseert district Zuid van
Humanitas een studiedag over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en
het vrijwilligerswerk. Gemeenten zijn na invoering van de nieuwe wet
verantwoordelijk voor de lichtere vormen van hulp en ondersteuning.
Maar welke rol spelen de vrijwilligers van Humanitas? Op 31 mei gaan
ook de afdelingsbesturen hun leden die al langer dan 25 jaar lid zijn,
in het zonnetje zetten. Op een afdelingsbijeenkomst krijgen al deze
leden een speldje uitgereikt.   
In aanwezigheid van vrijwilligers en medewerkers van de vereniging en
de werkstichtingen viert Humanitas op 4 juni een hele dag feest in
Congrescentrum Papendal bij Arnhem. De thema's van de feestdag zijn
entertainment en sport. District Oost van Humanitas besteedt op 15 juni
aandacht aan de multiculturele samenleving. Projecten als inburgering,
wereldwinkels, maatjesproject voor ama's, taalhulp en de Allochtone
Vrouwentelefoon dragen in district Oost bij aan een samenleving waarin
voor iedereen plaats is.  
De Humanistische Alliantie organiseert in samenwerking met Hivos (Het
Humanistisch Instituut voor Ontwikkelingssamenwerking) op 19 juni op
Wereldhumanismedag een congres. Dit centrale evenement wordt aangevuld
met activiteiten in het land..   
Op 6 oktober staat in district Noord van Humanitas het
vrijwilligerswerk zelf centraal, onder de titel 'Vrijwillig: werk in
beweging'. De conferentie handelt over de positie van het
vrijwilligerswerk in de Nederlandse samenleving.   
In november sluit district Zuidwest van Humanitas het jubileumjaar af
op een bijeenkomst waarop aandacht wordt besteed aan het verwerken van
verdriet en rouw, een werkterreinen waarop veel afdelingen van
Humanitas actief zijn. Steun bij rouw wordt individueel en in
lotgenotengroepen geboden. Dankzij de activiteiten van Humanitas wordt
voorkomen dat onverwerkte rouw later een trauma kan opleveren.  
 
Uit de Van Mens Tot Mens  
Het kindercentrum de Wilhelminahoeve van Stichting Kinderopvang
Humanitas in Rotterdam is gehuisvest in een oude boerderij. Het plafond
in de centrale hal is metershoog en steunt op dikke balken. Het gebouw
is zo groot dat je er gemakkelijk in zou kunnen verdwalen. De kinderen
hebben daar geen enkele moeite mee. Dat komt omdat de hoeve zo is
verbouwd, dat hij aan de wensen van kinderen voldoet. Alle ramen in de
deuren zitten bijvoorbeeld op ooghoogte van het kind. Ook in de ruimte
voor de peuters zitten de ramen aan de onderkant van de muren, zodat ze
kunnen uitkijken op de centrale hal. Voor de inrichting is gebruik
gemaakt van natuurlijke materialen en zachte kleuren. Deze uitstraling
zorgt ervoor dat de kinderen zich hier echt thuis voelen, ver weg van
school. Het gebouw werd vorig jaar terecht genomineerd voor een
architectuurprijs. De Wilhelminahoeve verzorgt kinderopvang en
buitenschoolse voor ruim 80 kinderen van 0 tot en met 12 jaar, voor en
na schooltijd en ook in de vakanties. Het kindercentrum kwam tot stand
met geld van de Sponsor Loterij.

Bron: Humanitas