De website van Humanitas www.hetluisterendoog.nl
bestaat één jaar. In die tijd is de website meer dan
7.000 keer bezocht en zijn er bijna vierhonderd chatgesprekken
gevoerd.

Humanitas is begonnen met de website
www.hetluisterendoog.nl om naast het bestaande vrijwilligerswerk
chatgesprekken te kunnen voeren. Inmiddels zijn de
Humanitasvrijwilligers zes dagen per week online voor een chat van
mens tot mens. Veel chatgesprekken gaan over eenzaamheid en alleen
zijn. Maar er wordt ook gechat over allerlei andere problemen: over
relaties, somberheid of verdriet. De leeftijd van de bezoekers
varieert van 11 tot 65 jaar. Uit een enquête blijkt dat het
Luisterend Oog gewaardeerd wordt: meer dan driekwart van de
cliënten geeft aan een goed en nuttig chatgesprek te hebben
gehad.

Via de speciaal ontwikkelde website www.hetluisterendoog.nl
kan iedereen die dat wil een één-op-één
chatgesprek voeren met een vrijwilliger van Humanitas die hier
speciaal voor is opgeleid. De vrijwilliger biedt een 'luisterend
oog' en denkt mee. Het contact is gelijkwaardig. Het chatten kost
niets en het is mogelijk om anoniem te blijven. De vrijwilligers
zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 19.00 uur tot 22.00 uur
en zondag van 10.00 uur tot 13.00 uur.

Het contact via internet maakt contact met
vrijwilligers van Humanitas mogelijk voormensen die door leeftijd,
ziekte of handicap aan huis gebonden zijn. Volgens het Centraal
Bureau voor de Statistiek heeft 85% van de Nederlanders inmiddels
toegang tot internet.

Humanitas

Humanitas komt op voor een samenleving
waarin mensen actief vorm geven aan hun eigen leven en
verantwoordelijkheid nemen voor het samenleven met elkaar. Deze
humanistische uitgangspunten vertaalt Humanitas in diensten
van-mens-tot-mens op de gebieden van welzijn, wonen en zorg.
Humanitas telt negenduizend vrijwilligers die vanuit ruim negentig
afdelingen opereren. Humanitas wordt financieel ondersteund door de
Sponsor Loterij.

bron:Humanitas