Ondersteuning professionals van basisscholen, kinderdagverblijven en peuterspeelzalen op het gebied van spel.

Nijmegen, 17 januari 2009

Hummle biedt docenten inspiratie en aanwijzingen om ontwikkelingsgerichte spelactiviteiten te ontwerpen en te begeleiden. Tijdens de training wordt uiteengezet hoe de docent spel kan observeren, mee kan spelen en didactisch kan toepassen. Ook wordt met heldere praktijkvoorbeelden inzichtelijk gemaakt hoe spelsituaties gecreëerd kunnen worden met het bijgeleverde ontwikkelingsgericht speelgoed.

´Wij zien spel als een middel bij uitstek om de ontwikkeling van kinderen te faciliteren. Professionals die het spel van kinderen begrijpen kunnen het kind helpen zichzelf te ontwikkelen. Kinderen krijgen via professioneel begeleid spel optimale mogelijkheden om zichzelf en de wereld om hen heen te ontdekken à©n om hierover te communiceren´.

De cursussen die Hummle aanbiedt zijn gericht op opvoedingsondersteuning bij kinderen in de leeftijd van drie tot acht jaar. Deze cursussen bevatten een training voor professionals, ontwikkelingsgericht speelgoed en ondersteunde literatuur. Met het ontwikkelingsgericht speelgoed krijgen professionals handvatten om het opvoedingsproces gericht te kunnen sturen. Het pakket met ontwikkelingsgericht speelgoed bestaat uit vier soorten spel: sensori-motorisch spel, constructiespel, verbeeldend spel en regelspel. De ondersteunende literatuur biedt een duidelijk overzicht van de soorten intelligentie die hiermee geobserveerd kunnen worden.

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular