Na de historisch lage huurstijging in 2005
van 2,0 procent zijn de woninghuren per 1 juli 2006 met gemiddeld
2,7 procent omhoog gegaan ten opzichte van 1 juli 2005. Van deze
huurstijging kwam 0,3 procentpunt voor rekening van de harmonisatie
van huren. Volgens de berekeningen van het CBS waren Amsterdamse
huurders het meest de dupe van het regeringsbeleid.

Huurstijging Amsterdam meer dan
gemiddeld

Van de vier grote steden Amsterdam,
Rotterdam, Den Haag en Utrecht zijn de huren in Amsterdam met 3,4
procent het meest gestegen. Bijna een kwart van deze stijging is
veroorzaakt door huurharmonisatie. De huurstijgingen van de overige
grote steden liggen rond de 2,7 procent. In Den Haag en Rotterdam
is het effect van huurharmonisatie relatief groot. In Utrecht heeft
huurharmonisatie juist een opvallend kleine invloed gehad op de
huurstijgingen.

Sterkste huurstijgingen in Flevoland en
Noord-Holland

In 2006 zijn de huren in Flevoland en
Noord-Holland met 3,1 procent het sterkst gestegen van alle
provincies. Met name in Noord-Holland speelde huurharmonisatie een
grote rol in de totale huurstijging.

In Zeeland was de huurstijging met 2,2
procent het kleinst. Ook de provincies Drenthe en Limburg lagen met
een huurstijging van 2,4 procent ruim onder het landelijk
gemiddelde.

Hogere huurstijging bij commerciële
verhuurders

In 2006 is bij bijna 55 procent van de
huurwoningen van commerciële verhuurders de huurstijging
uitgekomen tussen 3,0 en 3,5 procent. De niet-commerciële
verhuurders hebben bij ruim 55 procent van de huurwoningen een
huurstijging doorgevoerd tussen 2,0 en 3,0 procent. In Nederland is
bij ruim 3 procent van de huurwoningen de huur gestegen met meer
dan 3,5 procent.

Opvallend is dat van ruim 6 procent van de
huurwoningen de huur onveranderd is gebleven. Bij commerciële
verhuurders is 14 procent en bij niet-commerciële verhuurders
is 4 procent van de huren gelijk gebleven.

bron:CBS