In een brief aan de politieke partijen
pleit Vereniging
Eigen Huis
voor een wettelijk kooprecht voor huurders.
Onderzoek door TNS NIPO onder 1.000 Nederlanders in opdracht van
Vereniging Eigen Huis toont aan dat bijna 80% van mening is dat
huurders hun woning na een aantal jaren moeten kunnen kopen. De
interesse onder huurders voor een eigen huis is groot: bijna de
helft van de ondervraagde huurders wil zijn huurhuis kopen als dat
mogelijk zou zijn. Als huurders het recht krijgen om hun
huurwoningen te kopen, biedt dat belangrijk meer kansen voor
starters en lagere inkomens om aan een koopwoning te komen.

Tot nu toe worden starters gesteund met
subsidies en goedkope leningen. Deze vraagondersteuning zorgt bij
het huidige krappe aanbod aan starterswoningen vooral voor
stijgende prijzen en helpt maar weinigen aan een eigen huis.
Jaarlijks worden slechts 13 tot 14.000 huurwoningen aan
particulieren verkocht, terwijl veel meer mensen hun huurhuis
zouden willen kopen. Het totale bestand aan huurwoningen van
woningcorporaties bedraagt circa 2,4 miljoen huizen. Corporaties
kunnen, veel meer dan nu het geval is, gebruik maken van
kortingsregelingen waarmee mensen met lagere inkomens op een
verantwoorde wijze eigenaar van hun woning kunnen worden.
Vergroting van het aanbod aan koopwoningen is volgens Vereniging
Eigen Huis noodzakelijk om te voorkomen dat huizenprijzen in het
goedkopere segment verder zullen stijgen.

Onder huurders bestaat een relatief grote
bereidheid om hun huis in eigendom te verkrijgen. Van de
koopgegadigde huurders is 75% bereid om maandelijks meer te betalen
voor het eigendom van de woning. Voor 16% is een bedrag tot 50 euro
extra per maand geen bezwaar, 30% heeft een bedrag tot 100 euro en
15% heeft tot 150 euro per maand extra over voor een eigen huis.
Uit het onderzoek blijkt dat 13% zelfs bereid om meer dan 150 euro
per maand extra te betalen.

Vereniging Eigen Huis oept
politieke partijen dat zij zich nog voor de verkiezingen uitspreken
over het kooprecht voor huurders.

bron:Vereniging Eigen Huis