Mensen oordelen vaker negatief over hun gezondheid, naarmate ze een lagere positie op de maatschappelijke ladder innemen. Nieuwe analyses laten zien dat naast inkomen en opleiding ook de woonsituatie een belangrijke rol speelt.

Huurders in goedkope woningen het minst gezond
Gemiddeld oordelen huurders minder positief over hun gezondheid dan bewoners van koopwoningen. Naarmate de woningwaarde hoger is, daalt het aandeel personen met een minder goede gezondheid. Dit geldt voor zowel huurders als mensen met een eigen woning.

Bewoners van een woning uit het goedkoopste huursegment oordelen bijna drie keer zo vaak negatief over hun gezondheid als bewoners van een eigen woning uit de hoogste prijsklasse.

Inkomen en opleiding
Van oudsher zijn inkomen en opleiding de meest gebruikte kenmerken om sociaal-economische indelingen te maken. Hoe hoger het besteedbaar huishoudensinkomen en de opleiding, des te groter is het aandeel personen dat de eigen gezondheid als goed of zeer goed ervaart. Deze geconstateerde sociaal-economische verschillen zijn in lijn met bevindingen uit andere onderzoeken.

Eigenstandige rol voor opleiding, inkomen en woonsituatie
Als er rekening wordt gehouden met de onderlinge samenhang tussen inkomen en de combinatie van woningwaarde en woningbezit, dan blijkt dat inkomen en de combinatie van woningkenmerken een vergelijkbaar sterke, zelfstandige rol spelen in de samenhang met de ervaren gezondheid.

Wordt er rekening gehouden met de onderlinge samenhang tussen inkomen en opleiding, dan laat opleiding in sterkere mate verschillen in gezondheid zien dan inkomen.

Kortom: in de beschrijving van sociaal-economische gezondheidsverschillen spelen woonsituatie, opleiding en inkomen elk een afzonderlijke rol. Ze vullen elkaar aan en zijn onderling niet uitwisselbaar.

bron:CBS