In de nieuwste brief over het huurbeleid geeft minister Dekker aan dat de huren in een regio mogen worden vrijgegeven, als de woningbouwafspraken worden gerealiseerd. De PvdA is tegen deze liberalisering op de huurmarkt. Liberalisering leidt namelijk niet tot meer woningen. De huren zullen stijgen, terwijl ze al hoog genoeg zijn. De PvdA roept minister Dekker daarom op om de huurplannen van tafel te halen.

Als een kamermeerderheid de minister echter steunt in haar plannen, moet de schade zoveel mogelijk beperkt worden. Dus niet liberaliseren in regio's met grote woningtekorten. De minister bepaalde aan de hand van landelijke tekorten of er geliberaliseerd kon worden. Met andere woorden: zodra er in Nederland genoeg woningen zijn, worden de huren vrijgegeven. Na maatschappelijke en politieke druk heeft de minister echter besloten om de huren alleen vrij te geven als de afgesproken bouwproductie in die regio gehaald is.

Als een regio zich aan de woningbouwafspraken houdt, dan wil dat echter nog niet zeggen dat het woningtekort ook is opgelost. In een aantal regio's zal dat wel zo zijn, maar in bijvoorbeeld Amsterdam en Utrecht zal er nog steeds een groot tekort aan woningen zijn, ook als alle afgesproken woningen gebouwd worden. De PvdA vindt dat de minister daarom niet naar de woningbouwafspraken maar naar de daadwerkelijke woningnood in een regio moet kijken. Want liberalisatie in een overspannen markt leidt tot ongelukken.

De nieuwste wijzigingen lijken stapjes in de goede richting, maar het totale pakket leidt nog steeds tot onverantwoorde huurstijgingen en segregatie tussen populaire wijken voor de rijken en slechtere wijken voor mensen met een lager inkomen.

PvdA Tweede Kamerlid Staf Depla: ´De huren in Nederland zijn hoog genoeg, dus die enorme huurstijgingen zijn nergens voor nodig. En ondertussen laat de minister honderdduizenden mensen in onzekerheid over de toekomst. Het is nog al wat als je gedwongen wordt om je huis te verlaten omdat je de fors hogere huur niet kan betalen.' Depla roept de minister daarom op de huurplannen van tafel te halen.

bron:PvdA