VROM-minister Dekker wil de huren van woningen met een hoge WOZ-waarde al in 2008 volledig vrijgeven. Dat zal gebeuren in regio's waar 90 procent van de nieuwbouwproductie voor 2005, 2006 en 2007 wordt gehaald. Dit blijkt uit een brief die VROM-minister Dekker eergisteren aan de Tweede Kamer stuurde. In eerdere brieven gaf de minister steeds aan dat volledige liberalisatie pas in 2010 aan de orde zou zijn, op voorwaarde dat het bestaande woningtekort voldoende is teruggebracht en huurders iets hebben te kiezen. Van deze belofte komt dus niets terecht. 

Zoals bekend wil Dekker de huren van een kwart van de totale huurvoorraad, zo'n 800.000 woningen, overlaten aan de vrije markt. Een vijfde daarvan, ongeveer 160.000 woningen, wordt nu al geliberaliseerd verhuurd. De overige 640.000, die nu nog onder de huurprijsbescherming vallen, zouden volgens de minister niet in à©à©n klap worden geliberaliseerd, maar per 1 juli 2006 terechtkomen in een 'overgangsgebied'. Dat houdt in dat de huurverhoging van deze woningen in ieder geval tot 2010 gebonden is aan een maximum. In 2006 ligt dit op 2 procent boven inflatie en vervolgens loopt het op naar 4 procent boven inflatie in 2009. Pas in 2010 zouden de huren van de woningen in het overgangsrà©gime volledig worden vrijgegeven, onder de voorwaarde dat het woningtekort tegen die is gedaald naar ten hoogste 1,5%.  
De Tweede Kamer bedong overigens ook nog een huurprijsplafond voor de woningen in het overgangsgebied. Dat werd gesteld op 5,4% van de WOZ-waarde van de betreffende woning. Er zou dus ook nog vier jaar sprake zijn van huurprijsbescherming, zij het in een sterk afgezwakte vorm.  
 
Dekker stelt nu voor om in regio's waar 90 procent van de afgesproken nieuwbouwproductie in 2005, 2006 en 2007 wordt gerealiseerd, het 'overgangsgebied' in 2008 te laten vervallen. De huren van die woningen worden daarmee volledig vrijgegeven, terwijl nu al duidelijk is dat er op dat moment in veel regio's nog steeds sprake zal zijn van een groot tekort aan huurwoningen, zelfs wanneer de afgesproken bouwproductie wordt gehaald. 
 
Het wordt steeds duidelijker dat minister Dekker lak heeft aan de belangen van huurders. Haar plannen veranderen met de dag en worden steeds onoverzichtelijker. De enige zekerheid die Dekker biedt is dat de huren de komende vier jaar sterk boven inflatie stijgen en dat huurders daardoor een steeds groter deel van hun inkomen aan huur kwijt zijn. Dekkers belofte dat huursubsidieontvangers zullen worden ontzien maakt ze evenmin waar. Ook die worden door de huurplannen en de voortgaande bezuinigingen op de huursubsidie namelijk geconfronteerd met sterk stijgende huurlasten. Het naar voren halen van de huurliberalisatie verergert deze problemen. 
 
bron:Woonbond