De gemiddelde huurstijging van woningen in Nederland was per 1 juli
2004 2,9%. De gemiddelde inflatie over de voorafgaande 5 jaar bedroeg
3%. Dit blijkt uit een onderzoek van het Centraal Bureau voor de
Statistiek naar de huurontwikkeling.
Met deze huurstijging constateert minister Dekker (VROM) dat de
huursector (zowel voor de corporaties als de commerciële verhuurders)
aan de afspraken heeft voldaan. De minister heeft het rapport .Feiten
en achtergronden van het huurbeleid 2004. naar de Tweede Kamer
gestuurd.  
 
Voor het onderzoek van het CBS is een panel van ongeveer 15.000
huurders geënquàªteerd. De rapportage geeft ook inzicht in de gemiddelde
huurstijgingen per provincie. Zo laat deze uitsplitsing zien dat in
Drenthe, Overijssel en Groningen de laagste
huurprijsstijgingspercentages zijn gerealiseerd en in Noord-Holland en
Flevoland de hoogste.

Bron: Ministerie van VROM