Heden heeft Z.H. prins Pieter-Christiaan zijn voornemen bekendgemaakt
om in het huwelijk te treden met mejuffrouw A.T. van Eijk, en heeft
tevens Z.H. prins Floris zijn voornemen bekendgemaakt om met mejuffrouw
A.L.A.M. Sà¶hngen in het huwelijk te treden. Z.H. prins
Pieter-Christiaan en Z.H. prins Floris hebben beiden aan de regering
verzocht om geen toestemmingswet in de zin van artikel 28 van de
Grondwet bij de Staten-Generaal in te dienen. De regering heeft
besloten deze wensen te respecteren, mede gelet op de plaats van beide
prinsen in de erfopvolging.

Namens de regering wil ik aan beide paren, en aan hun ouders, ook hierbij nogmaals mijn hartelijke gelukwensen uitspreken.

DE MINISTER-PRESIDENT,
Minister van Algemene Zaken,

Mr.dr. J.P. Balkenende

Bron: Ministerie van Algemene Zaken