De ministerraad heeft op voorstel van minister Hoogervorst van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) ingestemd met toezending aan de Tweede Kamer van een brief over de implementatie per 1 januari 2006 van de nieuwe Europese regelgeving op het gebied van voedselveiligheid in de Nederlandse wet- en regelgeving.  
 

Het gehele hygiënepakket zal onder verantwoordelijkheid van de minister van VWS binnen de reikwijdte van de Warenwet worden gebracht, met uitzondering van de normen voor de vleeskeuring en het toezicht daarop. Alle zaken rondom diervoeders (indirect van groot belang voor voedselveiligheid), dierenwelzijn en diergezondheid blijven vallen onder de verantwoordelijkheid van de minister van LNV.  
 
De primaire verantwoordelijkheid voor de vleeskeuring, nu nog gedeeld door LNV en VWS, zal bij LNV komen te liggen. LNV wordt hierdoor verantwoordelijk voor de slacht en alle vleeskeuringen. In verband daarmee heeft VWS het voornemen de Vleeskeuringswet in te trekken. VWS blijft verantwoordelijk voor de bereiding en verhandeling van vleesgerelateerde producten als gehakt vlees, vleesbereidingen en vleesproducten na de slacht en vleeskeuring. Met deze stap wordt de versnippering van de vleeskeuringswetgeving op een effectieve en transparante wijze opgelost. 
 
Ook de voedselveiligheidsaspecten voor de landbouwbedrijven zullen onder de Warenwet vallen. Vanuit de à©à©n-loketgedachte zal de goedkeuring van de Gidsen voor goede hygiëne voor deze bedrijven, gegeven de grote bemoeienis van LNV met dat deel van de keten onder de minister van LNV vallen. De officiële controles in het kader van de Europese hygiëneregelgeving zullen worden uitgevoerd door de Voedsel- en Warenautoriteit. Dit met uitzondering van de hygiënenormen die gelden voor de landbouwbedrijven, waar de Algemene Inspectiedienst als toezichthouder fungeert. 
 
bron:RVD