Hygiënisch werken bij het zetten van tatoeages, piercings en permanente
make-up wordt vastgelegd in de Warenwet. Dit heeft het kabinet op
voorstel van minister Hoogervorst van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
besloten. Onhygiënisch werken kan bij het piercen en het plaatsen van
tatoeages leiden tot onder andere infecties met Hepatitis B en C en
HIV.  

 
Op verzoek van het ministerie stellen de Gemeentelijke
Gezondheidsdiensten (GGD-en) in Nederland een rapport op met
hygiënevoorschriften waarmee schoon werken in de branche landelijk
wordt ingevuld. Kennis over de manier waarop hygiënisch moet worden
gewerkt, is vooral bij de GGD-en aanwezig. De Voedsel en
Warenautoriteit gaat de hygiënevoorschriften handhaven.   

Bron: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport - RVD