PERSBERICHT

Amsterdam 01 februari 2010

Hyves, alom bekend als populaire community, blijkt lang niet zo eerlijk te zijn als het gaat om de zogeheten 'bners accounts' voor min of meer bekende personen.
Jongstgeleden vertelde een ex-medewerkster dat gebruikers een 'bekende hyvers' account kregen die bijna nooit iets in de media gedaan hadden. Op een aantal clipjes met een mobiel na. En zichzelf model noemen. 'Omdat zij vrienden zijn van hyves medewerkers kregen zij zo een account, terwijl anderen vanwegen bijvoorbeeld Duitse afkomst geweigerd werden' aldus ex-medewerkster P. 'Er waren dus min of meer bekende acteurs en artiesten die een bekende hyvers account vroegen om tal van fans als vriend toe te kunnen voegen, maar dat werd geweigerd omdat zij zogenaamd niet bekend genoeg waren' voegt zij eraan toe. Voor Raymond Spanjar, oprichter van hyves kan dit gedrag blijkbaar goed door de beugel. Sterker nog, worden acteurs en artiesten die hierover klagen gewoon tijdelijk van hyves verwijdert als een soort van straf. 'Ik wil geen namen noemen, maar ik ken hyvers die bekend zijn maar geen account krijgen hoewel er honderden of meer fans op vriendschap staan wachten en ik ken hyvers die niet bekend zijn maar zo een account wel kregen, achter de schermen wil ik het graag vertellen' aldus P.

bron:interview

Rob Morgenzon
[email protected]