Aanpakken die handel! Dat is het motto van
de campagne van ICCO voor eerlijke handelsregels in 2007. ICCO
pleit hiermee voor eerlijke handel in plaats van vrijhandel, die
miljoenen boeren en ondernemers in ontwikkelingslanden per 1
januari 2008 bedreigt.

Zet uw handtekening en foto op de
website

Ook u kunt meedoen aan deze actie van
ICCO, de protestantse ontwikkelingsorganisatie. Kijk op:
www.aanpakkendiehandel.nl en plaats uw handtekening en uw foto via
één van de vingertoppen. Deze worden in september
aangeboden aan de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking en de
Staatssecretaris van Economische Zaken.

Ontwikkelingslanden nog niet klaar voor
vrijhandel

De Europese Unie wil per 1 januari 2008
vrijhandel vastleggen met ontwikkelingslanden. Het aangaan van deze
EPA’s (Economic Partnership Agreements) betekent dat
ontwikkelingslanden hun markten niet meer mogen beschermen tegen
producten uit Europa. Dit is ongelijke concurrentie.
Ontwikkelingslanden zijn (nog)niet klaar voor zulke overeenkomsten.
Miljoenen boeren en ondernemers in ontwikkelingslanden zullen hun
bron van inkomsten verliezen.

Campagne gericht op jongeren

Met de campagne wil ICCO samen met de
vakbond CNV Jongeren jonge mensen bewegen in actie te komen en de
politiek aan te spreken op haar verantwoordelijkheid bij
handelsonderhandelingen. Zij doen dat door jongeren te bereiken via
radiospotjes, posters, Boomerang-kaarten en op festivals en hun
handtekening te laten zetten.

Honderduizenden Afrikaanse boeren
bedreigd

Europese landbouwproducten overspoelen de
lokale markten in West-Afrika. Dit bedreigt honderdduizenden boeren
in hun voedselproductie en dus in hun inkomstenvoorziening. Dit
staat in het rapport 'Voedsel bedreigd', dat ICCO 22 mei
presenteerde. Het rapport stelt dat 25 jaar liberalisering en
deregulering in ontwikkelingslanden niet heeft geleid tot de
voorspelde economische ontwikkeling. Sterker nog, oneerlijke handel
kent vele verliezers; zo heeft snelle handelsliberalisatie landen
in Sub-Sahara Afrika € 209 miljard gekost de afgelopen twintig
jaar. Dit is hetzelfde bedrag dat deze landen aan hulp hebben
ontvangen.

Lokale boeren kunnen niet op tegen
goedkope Europese importen

Het rapport trekt lessen uit het verleden
en biedt daarmee een alternatief voor de handelsstrategie van
verdergaande liberalisatie, waar de Europese Unie nu voor lijkt te
kiezen. Lokale boeren kunnen niet concurreren tegen de goedkope
Europese importen. Deze landen moeten de ruimte krijgen om hun
lokale markten eerst te ontwikkelen en kwetsbare sectoren tijdelijk
te beschermen. De toekomst van miljoenen mensen in
ontwikkelingslanden staat op het spel door oneerlijke
handelsregels, of het nu gaat om voedsel, medicijnen of
basisvoorzieningen als water en elektriciteit.

Met de ene hand geven, met de andere
nemen

"Eerlijke handelsregels zijn hard nodig",
aldus Jack van Ham, algemeen directeur van ICCO: “Het kan
niet zo zijn dat we aan de ene kant Afrika proberen te helpen en
aan de andere kant de economie daar de nek omdraaien.”

Alliantie tussen Kerk in Actie en ICCO

ICCO en Kerk in Actie werken samen in
Alliantieverband. De buitenlandafdelingen van onze organisaties
zijn sinds 1 januari jongsleden samengegaan.

bron:ICCO