(Persbericht) In navolging van meer dan zestig andere organisaties, is aan nog eens drie organisaties het Keurmerk E-factureren uitgereikt. ICreative, Easy Systems en Conexiom laten met dit kwaliteitskeurmerk zien dat zij als betrouwbare partner op het gebied van elektronisch factureren en geautomatiseerde factuurverwerking mogen worden aangemerkt.

Samen met de andere keurmerkvoerders onderschrijven ICreative, Easy Systems en Conexiom het belang van het Keurmerk E-factureren en de onderliggende basisprincipes, zoals: gelijkheid tussen papieren en elektronische facturen, bereikbaarheid van dienstverlener, betrouwbaarheid van de organisatie, controleerbaarheid van factuurinformatie, vertrouwelijkheid, privacy en een onafhankelijke geschillenbeslechting.

Over het Keurmerk E-factureren
De adoptie van e-factureren lijkt sterk op de opkomst van thuiswinkelen rond de millenniumwisseling: veel aandacht voor het onderwerp, snel groeiend aanbod, lage adoptiegraad en behoefte aan onderling vertrouwen tussen diverse partijen.

Een waarborg -in dit geval dit Keurmerk E-factureren- verhoogt dan het vertrouwen en de duidelijkheid bij het elektronisch versturen en verwerken van facturen. Met een hogere adoptie, minder risico en een kortere terugverdientijd als resultaat.

Het Keurmerk E-factureren is een vorm van zelfregulering op basis van technologieneutrale basisprincipes. De basisprincipes zijn tot stand gekomen op basis van informatie vanuit Belastingdienst, Ministerie van Economische Zaken, ECP-EPN, Stichting ITO, rechtspraak, de EU E-invoicing Expert Group, CEN/ISSS E-invoicing Workshop en de deelnemers aan het pilotproject voor het Keurmerk E-factureren.

Het onafhankelijke Keurmerk E-factureren richt zich zowel op eindgebruikers (grote verzenders, inkopers, overheid) als op dienstverleners (softwarepakketten, documentverwerkers, credit management organisaties, financiële instellingen, facturatiedienstverleners).

www.keurmerkefactureren.nl