Met vreugde heeft ICT~Office kennis
genomen van de benoeming van haar bestuurslid Jan Kees de Jager tot
staatssecretaris van Financiën in het nieuwe kabinet
Balkenende. ICT~Office was al positief over de manier waarop
innovatie en ICT in het nieuwe regeerakkoord een prominente plaats
hebben. De benoeming van De Jager betekent dat ICT op
kabinetsniveau een belangrijke pleitbezorger krijgt.

De Jager is onlangs verkozen tot ICT
Personality 2007. Hij kreeg deze prijs mede vanwege zijn succes als
ondernemer en zijn grote bijdrage om de betekenis van ICT op de
nationale agenda te zetten in de vorm van ICT als Innovatie-as.
Verreweg de meeste innovaties hebben immers een ICT-component. Goed
gebruik van ICT speelt een cruciale rol bij de ontwikkeling van een
excellente kenniseconomie en zorgt voor productiviteitsgroei. ICT
is dan ook de Innovatie-as die bijdraagt aan de concurrentiekracht
van Nederland. Daarnaast helpt ICT maatschappelijke problemen te
beheersen en op te lossen in sectoren als zorg, onderwijs,
mobiliteit en veiligheid. Gebieden waarvoor het nieuwe kabinet ook
ambities heeft geformuleerd.

ICT~Verklaring

Een goede samenwerking tussen overheid,
wetenschap en industrie is volgens ICT~Office essentieel. Voor de
Tweede Kamer-verkiezingen publiceerde ICT~Office hierover het
ICT~Manifest, dat oproept gezamenlijk een aantal maatschappelijke
knelpunten aan te pakken (zie www.ictmanifest.nl). Binnenkort
verschijnt de ICT~Verklaring. Hierin staat hoe ICT-toepassingen
kunnen bijdragen aan de realisatie van de doelen en ambities van
het nieuwe kabinet.

ICT~Office is de branchevereniging van de
IT-, Telecom-, Office-, en Internetbedrijven in Nederland. Zij
behartigt de belangen van de aangesloten organisaties richting
politiek en overheid. Met een achterban die € 30 miljard omzet
en meer dan 250.000 medewerkers telt, is ICT~Office dé
belangenbehartiger van de Nederlandse ICT- en Office sector.

bron:ICT~Office

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular