De meeste Nederlanders gebruiken de computer en het internet op een eenvoudige manier. Internetgebruikers ondernemen gemiddeld vijf verschillende activiteiten op het internet. E-mailen en surfen worden veruit het meest gedaan.

Eenvoudige handelingen
Het merendeel van de bevolking gebruikt de computer en het internet voor het doen van eenvoudige handelingen, zoals het bedienen van een muis, het kopiëren en plakken van informatie en het gebruiken van een zoekmachine. Veel minder mensen verrichten complexere handelingen, zoals het comprimeren van bestanden, het gebruiken van eenvoudige formules in een werkblad en het ontwerpen van een webpagina. Hoe complexer de handeling, hoe meer ICT-vaardigheden zijn vereist.
Werkenden meer ICT-vaardig
Veel mensen werken beroepshalve met een computer. Op het werk worden ICT-vaardigheden geleerd. Werkenden zijn dan ook meer ICT-vaardig dan inactieven.
Hoogste aandeel internettoegang in Europese Unie
In Nederland heeft in 2005 bijna 80 procent van de huishoudens toegang tot het internet. Dat percentage is het hoogst van alle landen van de EU.  Gemiddeld ondernamen internetgebruikers in 2004 vijf activiteiten. E-mailen en surfen worden het meest gedaan. Andere, vaak voorkomende activiteiten zijn het downloaden van software, elektronisch winkelen en het on line zoeken van werk.
Jongeren en hoogopgeleiden actiever op internet
Jongeren en hoogopgeleiden ondernemen de meeste internetactiviteiten. Beide groepen internetten ook langer dan ouderen en lager opgeleiden. Laatstgenoemde groepen zijn minder intensieve gebruikers van het internet; hoogopgeleide ouderen uitgezonderd.
Nederland behoort tot Europese top internetwinkelen
In Nederland heeft 30 procent van de bevolking in 2005 een boodschap gedaan via het internet. Dit percentage is aanzienlijk hoger dan het gemiddelde van 20 procent voor de Europese Unie.
bron:CBS