ICT~Office maakt zich grote zorgen over het uit de hand lopen van de ontwikkelingen rond de kopieerheffingen in Nederland. ICT~Office is vanzelfsprekend van mening dat auteurs¬recht¬hebbenden een eerlijke vergoeding verdienen. Voorkomen moet echter worden dat de huidige verouderde heffingsmodellen maatschappelijke en economische vernieuwing in de weg staan.

Stichting Thuiskopie heeft onlangs het plan gepresenteerd om naast muziekdragers (CD's, cassettes, etc.) nu ook kopieerrecht te gaan heffen op nieuwe ICT-apparatuur. Minister-president Balkenende wordt daarom gevraagd zich in te zetten voor een stop op nieuwe marktverstorende heffingen, en het initiatief te nemen voor een open discussie over modernisering van het systeem van auteursrechtvergoedingen voor privà©-gebruik.

De minister van Justitie heeft gesteld dat er voorzichtig moet worden omgegaan met nieuwe heffingen. In de praktijk blijkt echter dat er een versnelling plaatsvindt om nieuwe producten te gaan belasten. De industrie ziet hierin een glijdende schaal die op termijn grote gevolgen kan hebben voor de ICT- en Elektronicasector in Nederland. Verwacht wordt dat alleen al bedrijven in Duitsland, Spanje, Frankrijk, Italië en Nederland voor 2004, naast de à¢?¬543 miljoen aan geïnde heffingen, een claim van à¢?¬517 miljoen boven het hoofd hangt vanwege nieuwe technologie zoals printers, PC's en DVD-producten. Deze bedragen kunnen snel groeien wanneer massaproducten als MP3 spelers aan de inningslijst worden toegevoegd.

Om de heffingen te betalen moet de industrie substantiële bedragen in reserve houden. Deze reserves kunnen niet worden besteed aan innovatie. Bovendien kunnen prijsverhogingen, die maar ten dele kunnen worden doorberekend, tot gevolg hebben dat nieuwe producten in de toekomst eerst in Azië en Noord-Amerika geïntroduceerd worden. Waar de heffing wel kan worden doorberekend, wordt de consument opgezadeld met een prijsverhoging voor producten die lang niet altijd worden gebruikt voor opslag van auteursrechtelijk beschermd materiaal.

ICT~Office (voorheen Nederland~ICT) is de branchevereniging van de IT-, Telecom- en Officebedrijven in Nederland. ICT~Office behartigt de belangen van de aangesloten organisaties richting politiek en overheid. Met een achterban die bijna à¢?¬ 30 miljard omzet en meer dan 225.000 medewerkers telt, is ICT~Office dà© belangenbehartiger van de Nederlandse ICT- en Office sector.

bron:ICT office