Als eerste organisatie in Nederland stelt de ICTU de elektronische
handtekening beschikbaar voor al haar medewerkers. In een feestelijke
uitreiking heeft de directeur van DigiNotar, de heer Dick Batenburg,
vandaag om 13.00 uur de eerste nieuwe ICTU-pas uit aan de directeur van
ICTU, de heer Siep Eilander.

De nieuwe ICTU-pas is voorzien van het persoonsgebonden
PKIoverheid-certificaat. Dit certificaat stelt ICTU-medewerkers onder
meer in staat online documenten te ondertekenen zoals e-mailberichten
of documenten.
Het betreft een zogeheten gekwalificeerde elektronische handtekening.
Deze handtekening is wettelijk gelijk aan de handgeschreven
handtekening. Zij voldoet aan de hoogste, op Europees niveau
vastgestelde, eisen en is in heel Europa geldig.

De elektronische handtekening, eventueel gecombineerd met andere
functionaliteiten op de pas, betekent een administratieve
lastenvermindering en levert ook efficiëntieverbetering op. Het
voordeel zit m vooral in de mogelijkheid tot volledige automatisering
van procedures, gegevensverwerking en archivering.

Ook kan men dankzij de PKI-technologie een betrouwbaar Virtual Private
Network (VPN) tot stand brengen, waardoor bijvoorbeeld thuiswerkers ook
vanuit huis toegang kunnen hebben tot documenten op het netwerk van de
organisatie.

Het PKIoverheid-certificaat maakt gebruik van de gelijknamige
technologie: Public Key Infrastructure (PKI). Dit is de technologie die
gegevens kan versleutelen, ontsleutelen en waarmerken. Informatie die
daarmee over het internet wordt verstuurd, is op deze wijze met een
hoog niveau van betrouwbaarheid beveiligd.

Bron: Kenniscentrum Elektronische Overheid