(Persbericht) CIO's en IT-managers moeten nu in actie komen om kansen te benutten en uitdagingen het hoofd te bieden

Utrecht, 17 augustus 2011 - Steeds meer consumententechnologie vindt zijn weg in een zakelijke IT-omgeving. De impact hiervan op de IT-organisatie heeft een punt bereikt waarop het voor CIO's en IT-managers niet langer te negeren is. Deze 'consumerization of IT' biedt kansen, maar zorgt ook voor uitdagingen op het gebied van IT-beheer en security. Dit blijkt uit een IDC-onderzoek, in opdracht van CA Technologies, getiteld "IT Consumers Transform the Enterprise: Are You Ready?,"

Voordelen consumerization of IT
Het onderzoek wijst uit dat consumerization of IT vooral gebaseerd is op de grootschalige adoptie van smartphones, sociale netwerken en cloud-diensten. Medewerkers die hier privà© gebruik van maken, willen dat ook doen in hun werk. Dit biedt verschillende voordelen zoals verhoogde productiviteit, flexibelere bedrijfsvoering en snellere beslissingen.

Uitdaging CIO en IT-manager
De CIO en IT-manager krijgen een steeds grotere business-verantwoordelijkheid en komen nu in de positie daadwerkelijk innovatie door te voeren door deze consumerization of IT te omarmen en effectief te gebruiken.

Voorlopers profiteren meest
Het onderzoek maakt onderscheid tussen voorlopers in de acceptatie en implementatie van consumententechnologie en volgers die pas later instappen of dat nog niet gedaan hebben. De voorlopers zijn IT-organisaties die het voortouw nemen en nauw samenwerken met beslissingsbevoegde mensen binnen het bedrijf. Volgers stappen later in, of laten de beslissingen in het geheel aan anderen over. De resultaten wijzen uit dat de voorlopers het meeste profiteren van de consumerization of IT.

Onder de ondervraagden van het onderzoek wordt ongeveer 19 procent aangemerkt als voorloper. Van deze groep geeft 45 procent aan dat ze een gestegen klanttevredenheid en -loyaliteit hebben geboekt door het gebruikt van social media. Bij de volgers is dit 31 procent. 32 procent van de voorlopers behaalde een groter marktaandeel in tegenstelling tot 20 procent van de volgers. Dezelfde percentages zijn van toepassing op het aanboren van nieuwe markten.

Voordelen gebruik cloud-diensten
De voorlopers rapporteren ook successen bij het gebruik van publieke cloud-diensten. Zo was 45 procent in staat het aantal IT-medewerkers, FTE's en trainingskosten te verlagen. Bij de volgers was dit 35 procent. Bij de volgers verbeterde 36 procent zijn concurrentiepositie, bij de volgers 28 procent. Publieke cloud-diensten helpen bij 36 procent van de voorlopers bij het opvangen van pieken in de vraag naar producten of diensten. Bij de volgers was dit 26 procent.

Quotes
"Cloud-gebaseerde toepassingen zijn voor consumenten al de norm. Dat verwachten ze ook binnen hun zakelijke IT-omgeving. Men wil altijd en overal toegang tot de juiste gegevens. CIO's staan voor de uitdaging daar op een verantwoorde manier aan tegemoet te komen", aldus Dave Hansen, general manager, Enterprise Solutions and Cloud Management, CA Technologies. "De cloud maakt ook een flexibelere bedrijfsvoering mogelijk. Het is dus de taak van de CIO om deze nieuwe IT-mogelijkheden te benutten op een verantwoorde manier, en het IT-beheer en de security af te stemmen op deze nieuwe situatie."

"CIO's en IT-managers hebben vandaag de dag de kans niet alleen IT-innovatie, maar volledige bedrijfsinnovatie vorm te geven en door te voeren als ze bedrijven helpen de consumerization of IT het beste in te zetten", aldus Crawford Del Prete, IDC's Chief Research Officer. "Ze moeten nauw samenwerken met business decision makers om veilige, betrouwbare en goed beheerde werkomgevingen te creëren, zodat medewerkers optimaal kunnen presteren waar en wanneer dan ook. Ze moeten het voortouw nemen om te zorgen dat klanten worden betrokken, data beschermd blijft, productiviteit verder wordt vergroot en de gehele organisatie een perfecte return on investment krijgt op IT-bestedingen."

Over CA Technologies
CA Technologies (NASDAQ: CA) is een leverancier van software en oplossingen voor IT-management met expertise binnen alle IT-omgevingen, van mainframe en gedistribueerd tot virtueel en cloud. CA Technologies beheert en beveiligt IT-omgevingen en stelt klanten in staat flexibelere IT-diensten te leveren. De innovatieve producten en diensten van CA Technologies verschaffen IT-organisaties het inzicht en de controlemiddelen die essentieel zijn om bedrijven flexibel te laten opereren. De meeste ondernemingen in de Global Fortune 500 vertrouwen op CA Technologies voor het beheer van hun evoluerende IT-ecosystemen. Meer informatie over CA Technologies vindt u op www.ca.com/

Abonneer op CA Technologies
CA-nieuwsbrieven www.ca.com/us/news/content.aspx?cid=170073
CA-persberichten www.ca.com/us/rss/
CA YouTube Channel www.youtube.com/CAIncVideo
CA podcasts www.ca.com/us/rss/
CA blogs community.ca.com/blogs/Bloggers.aspx
CA Twitter twitter.com/ca_benelux

Contact:
Co-Workx
Maria Tunnisen
[email protected]
+31 (0)6-19 29 03 19