Vanaf 1 januari 2005 moet iedereen van 14 jaar en ouder een geldig
identiteitsbewijs laten zien als de politie of een toezichthouder daar
om vraagt. Ook controleurs van de VWA hebben deze bevoegdheid. Zij
kunnen jongeren verplichten zich te legitimeren tijdens een
leeftijdsgrenzencontrole, want het kopen van alcohol en tabak is aan
leeftijd gebonden. Voor de verkoop van alcohol en tabak gelden
leeftijdsgrenzen. Alcohol en tabak mogen niet verkocht worden aan
jongeren onder de 16 jaar en voor sterke drank geldt een leeftijdsgrens
van 18 jaar.
Ondernemers moeten de leeftijd van de jongere vaststellen aan de hand
van een geldig identiteitsbewijs zoals een paspoort, identiteitskaart
of rijbewijs. Verstrekken zij toch alcohol en/of tabak aan jongeren dan
riskeren ze een boete. Variërend van enkele honderden euro's tot enkele
duizenden euro's. Als gevolg van de algemene identificatieplicht wordt
het ook voor de verstrekkers van alcohol en tabak makkelijker de
leeftijd van jongeren vast te stellen. De VWA controleert of
ondernemers zich aan deze regels houden. Ook in 2005 zal de VWA de
leeftijdsgrenzen voor de verkoop van alcohol en tabak intensief blijven
controleren. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat 9 van de 10
jongeren nog steeds alcohol en tabak kunnen kopen, terwijl ze nog geen
16 jaar zijn.

Bron: Voedsel en Waren Autoriteit