De Wet op de uitgebreide identificatieplicht treedt op 1 januari 2005
in werking.Vanaf deze datum moet iedereen in Nederland van 14 jaar en
ouder een geldig identiteitsbewijs kunnen tonen als politie of andere
toezichthouders daar om vragen. In de praktijk betekent dit dat
iedereen van 14 jaar en ouder altijd een geldig identiteitsbewijs bij
zich moet dragen.

Het verzoek om identificatie door politie of andere toezichthouder mag
niet willekeurig gebeuren. Zij moeten daartoe een reden hebben. Het
moet nodig zijn voor de uitvoering van hun taken, bijvoorbeeld voor
verkeerstoezicht, hulpverlening, opsporing van strafbare feiten of
handhaven van de openbare orde. Er komen geen afzonderlijke controles
op het bezit van identiteitsbewijzen.

Wanneer iemand geen geldig identiteitsbewijs kan of wil tonen wanneer
politie of toezichouder daar om vragen, kan hij meegenomen worden naar
het politiebureau. Daar wordt vervolgens onderzoek gedaan naar zijn
identiteit. Ook kan hij bestraft worden met een boete van maximaal 2250
euro. Mensen met de Nederlandse nationaliteit kunnen zich identificeren
met het paspoort, het rijbewijs en de Nederlandse identiteitskaart
(voorheen Europese identiteitskaart). Vreemdelingen kunnen zich
identificeren met een vreemdelingendocument.

Het kabinet besloot in 2002 tot de invoering van de uitgebreide
identificatieplicht als onderdeel van een breed pakket aan maatregelen
om Nederland veiliger te maken en criminaliteit en overlast te
verminderen. Het beleid van de regering is neergelegd in het
veiligheidsprogramma Naar een veiliger samenleving
(www.veiligheidsprogramma.nl). De Eerste Kamer is op 22 juni 2004
akkoord gegaan met wetsvoorstel "Uitgebreide identificatieplicht".

  • Wat verandert er met de invoering van de uitgebreide identificatieplicht?
  • Moet ik nu altijd een geldig identiteitsbewijs op zak hebben?
  • Welke identificatieplichten zijn er nu al?
  • Klachten over het optreden van politie en toezichthouders
  • Met welke identiteitsbewijzen kan men zich identificeren?
  • Waar is een paspoort of een Nederlandse identiteitskaart te verkrijgen?

Bron: Ministerie van Justitie