Elke 3 seconden minuut sterft er een kind,
meestal aan een onschuldige ziekte als diarree of gewoon van de
honger. Honderden miljoenen kinderen, vooral meisjes, gaan niet
naar school. De millenniumdoelen proberen zulke misstanden aan te
pakken. Vandaag, 7 februari 2007, gaat de campagne van start: wat
doe jij voor 7707?

Hoe kun jij 0,7% van je tijd, geld of
talent inzetten om de millenniumdoelen te halen? Victoria Koblenko
gaat daarvoor in Ghana in gesprek met mannen die zeggen dat ze hun
vrouw in huis mogen aanranden, omdat ze dat buitenshuis niet kunnen
doen. Ze gebruikt haar tijd en talent om de millenniumdoelen onder
de aandacht te brengen in haar columns, televisieoptredens en als
ambassadrice voor ontwikkelingsorganisaties. Sandra van Beest, VN
jongerenambassadeur 2007 voor Nederland, gebruikt haar tijd en
talent om bij de VN in New York regeringsleiders te
beïnvloeden en houdt daarvan een weblog bij, dat in de krant
komt. Walter Amerika, voormalig directeur van een reclamebureau,
heeft bedacht wat je met het idee van 0,7 % kunt doen en werft
sinds twee jaar steun daarvoor.

0,7% is twee en een halve dag per jaar.
0,7% is een creatief idee tijdens de ochtenddouche. Met 0,7% van
jouw tijd, geld of talent is dit idee te verwezenlijken en te delen
met anderen op www.maakhetwaar7707.nl 0,7% is zo'n klein stukje
van een pizza dat je het nauwelijks kunt afsnijden, maar al die
stukjes kunnen geweldig helpen. Elke leerling of leraar van een
school, werknemer van een bedrijf, student of docent op hogeschool
of universiteit enz. kan op eigen wijze bijdragen aan het halen van
de millenniumdoelen. En al die creatieve en actieve mensen zullen
ook nog eens de urgentie voor de politiek vergroten om regeringen,
hier en daar, te bewegen hun inspanningen voor het halen van de
millenniumdoelen op te voeren.

In 2000 spraken 189 landen af om de
armoede in de wereld in 2015 te halveren. Dit resulteerde in acht
millenniumdoelen. 7 juli 2007 is precies halverwege 2000-2015 en
daarom een belangrijk ijkpunt voor de realisatie van de doelen.
7707 is uitgeroepen tot een van de internationale actiedagen om
publiek en politiek te herinneren aan deze belofte. Een stevige
extra inspanning is nodig om de millenniumdoelen waar te maken,
daarom staat op deze dag een groot aantal 0,7% activiteiten op
stapel om de aftrap te geven voor de tweede helft. Met 0,7% tijd,
geld en talent gaan we de doelen halen!

Onze generatie is de eerste die de
mogelijkheid heeft een einde te maken aan de wereldwijde armoede.
In Nederland hebben zich daartoe en groot aantal organisaties op
het gebied van ontwikkelingssamenwerking en uit andere sectoren
zich aaneengesloten in het Nederlands Platform Millenniumdoelen
(NPM). Internationaal werkt het NPM met nationale coalities in meer
dan honderd landen samen voor datzelfde gezamenlijke doel in de
Global Call to Action against Poverty (GCAP).

bron:Platform Mileniumdoelen