Airtricity - een Iers bedrijf in duurzame
energie - heeft vandaag bekend gemaakt dat het van het ministerie
van Verkeer en Waterstaat exclusiviteit heeft gekregen om op de
locatie 'West Rijn' een windmolenpark te ontwikkelen. Hiermee
verwerft Airtricity een belangrijke positie in de Nederlandse markt
voor offshore windenergie.

Het windpark heeft een potentiële
energiecapaciteit van 284 Megawatt (MW), wat voldoende is om ca.
200.000 huishoudens in Nederland van stroom te voorzien. Hiermee
wordt een grote bijdrage geleverd aan de noodzakelijke
verduurzaming van de

energieproductie in Nederland en aan
doelstelling van Nederland om in 2020, 6000 MW via offshore
windparken te produceren.

De locatie 'West Rijn' ligt 40 kilometer
voor de kust bij Hoek van Holland en is daarmee vanaf land - met
uitzondering van zeer heldere dagen - niet met het blote oog te
zien. Daarnaast zijn de waterdiepte en de wind op deze locatie
ideaal voor windmolenparken.

De verwerving van exclusiviteit is voor
Airtricity een grote stap om definitief toestemming te verkrijgen
om het windmolenpark te gaan ontwikkelen. Als laatste stap wordt de
ingediende milieueffectrapportage (MER) en de vergunningsaanvraag
in het kader van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken (Wbr) aan een
publieke inspraakprocedure onderworpen. Daarnaast zal een
onafhankelijke commissie de MER beoordelen. Bij het indienen van de
Wbr-vergunningsaanvraag en de MER is Airtricity geadviseerd door
het Nederlandse adviesbureau Royal Haskoning.

Eddie O'Connor (CEO Airtricity):
'Nederland is voor ons een belangrijke markt, daarom zijn wij zeer
tevreden met het verkijgen van exclusiviteit voor de locatie 'West
Rijn'. Offshore windparken zijn een schone, veilige energiebron
voor de toekomst. Daarnaast draagt het bij aan de leidende rol van
Airtricity als ontwikkelaar van offshore windparken.'

Over Airtricity

Airtricity is een in 1999 opgericht, Iers
bedrijf in duurzame energie, gespecialiseerd in de ontwikkeling,
constructie, uitvoer en het lange termijn beheer van windparken op
land en in zee. Op dit moment levert Airtricity aan naar schatting
ruim 50.000 klanten windenergie in Ierland en Noord-Ierland.
Daarnaast worden offshore windmolenparken ontwikkeld in o.a.
Schotland, Engeland, Verenigde Staten en Nederland. Recent is
aangekondigd dat Airtricity via de ontwikkeling van het unieke
'Supergrid' project, offshore windmolenparken in Europa - van de
Middellandse Zee tot de Oostzee - met elkaar gaat verbinden.

bron:Airtricity