Het verscherpt toezicht op de
Rijsenburgselaan, wordt op 1 juli opgeheven. De locatie
Rijsenburgselaan is onderdeel van de Stichting Philadelphia Zorg
(SPZ) en houdt zich bezig met gehandicaptenzorg. Op 13 maart 2006
stelde de inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ) na onderzoek het
verscherpt toezicht in. Dit gebeurde mede op verzoek van de
staatssecretaris. Het onderzoek van de IGZ werd ingesteld nadat
verontruste ouders de media hadden gezocht. Zij maakten zich
ernstige zorgen over de kwaliteit en kwantiteit van de
zorgverlening. Er werden vervolgens kamervragen gesteld.

De SPZ heeft de IGZ binnen 6 weken een
plan van aanpak toegestuurd waarna verbeteringen zijn ingevoerd. De
IGZ heeft de locatie Rijsenburgselaan vier keer bezocht. Alle
maatregelen die de Rijsenburgselaan moest nemen zijn binnen de
gestelde termijnen uitgevoerd.

De IGZ is van mening dat verscherpt
toezicht niet langer noodzakelijk is. Wel blijft de communicatie
met cliëntvertegenwoordigers een belangrijk aandachtspunt.
Conflicten tussen de cliëntvertegenwoordigers en medewerkers
van de Rijsenburgselaan tasten het gevoel van veiligheid van
bewoners aan door de spanningen die dit met zich meebrengt.

De IGZ ziet de toekomst van de
zorgverlening met vertrouwen tegemoet maar zal de locatie
Rijsenburgselaan over een jaar bezoeken om te bezien of de
inspanningen tot verbetering ook over langere tijd effect
houden.

bron:IGZ