Uit een onderzoek van de Inspectie voor de
Gezondheidszorg (IGZ) blijkt dat de farmaceutische industrie
(indirecte) invloed heeft bij de ontwikkeling van
behandelrichtlijnen geneesmiddelen. Het is tegenwoordig vrijwel
onmogelijk om gezaghebbende personen op een vakgebied aan te
trekken die geen band hebben met de farmaceutische industrie.

Er bestaat volgens het onderzoek een
wildgroei aan richtlijnen. Iedereen kan een richtlijn opstellen.
Daardoor zijn er grote verschillen. Alleen de richtlijnen van het
CBO (Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg) en NHG
(Nederlands Huisartsen Genootschap) hebben waarborgen ingebouwd om
invloed vanuit de farmaceutische industrie te voorkomen. Maar het
gevaar van ongewenste invloed vanuit de farmaceutische industrie
bij het opstellen van behandelrichtlijnen door
patiëntenverenigingen en andere belangenorganisaties is
aanzienlijk. De oorzaak hiervan ligt volgens de IGZ in de vaak
aanwezige sponsorrelatie met farmaceutische bedrijven.

De inspectie vindt dat rechtstreekse
banden van werkgroepleden (diegenen die richtlijnen schrijven) met
farmaceuten openbaar gemaakt moeten worden. Ook
belangenverstrengeling en de wijze van selectie van werkgroepleden
en de voorzitter dienen algemeen bekend te worden gemaakt.
Daarnaast kan gedacht worden aan openbaarheid van overeenkomsten en
het bezit van aandelen/opties van farmaceutische bedrijven.

De inspectie gaat vervolgonderzoek
doen.

bron:IGZ