De Inspectie voor de Gezondheidszorg(IGZ)
wil het aantal vermijdbare doden dat in ziekenhuizen valt drastisch
verlagen. Het vermijdbare dodental van 1.735 is lager dan
aanvankelijk werd gevreesd, maar toch vindt Inspecteur-generaal
Gerrit van der Wal het cijfer onaanvaardbaar, vooral omdat we weten
wat we eraan kunnen doen.

'Het is goed dat we nu eindelijk cijfers
hebben uit eigen Nederlands onderzoek en ons niet langer hoeven te
baseren op buitenlandse studies. Internationaal gezien doet
Nederland het relatief niet slecht. Maar toch is er geen reden voor
zelfgenoegzaamheid. Ter vergelijking: het aantal mensen dat
dagelijks in ons land onnodig en dus vermijdbaar overlijdt door de
wijze waarop we zorg verlenen in ziekenhuizen, is twee keer zoveel
als door ongelukken in het verkeer. En daar besteden we jaarlijks
dertig miljoen aan om dat sterftecijfer omlaag te brengen,' aldus
Inspecteur-generaal Van der Wal.

De landelijke campagne om
gezondheidsschade (sterfgevallen en blijvende gezondheidsschade)
omlaag te brengen bestaat uit het in alle ziekenhuizen toepassen
van een aantal bewezen effectieve verbeterinterventies. Van der Wal
: 'Aangetoond is dat veel ziekenhuisinfecties te voorkomen zijn
door consequent de infectiepreventierichtlijnen toe te passen, die
we allang kennen. Ook het normaal toepassen van richtlijnen om
longontstekingen te voorkomen bij beademingspatiënten op de
intensive care voorkomt veel onnodige sterfte. Zo zijn er nog een
aantal betrekkelijk simpele bewezen effectieve interventies die
onnodige sterfte en schade voor de patiënt kunnen voorkomen,
zoals ook een 'time out procedure' vóór het begin
van een operatie: dit voorkomt bijvoorbeeld links-rechts
verwisselingen'.

Naast het aantal vermijdbare doden van
1.735, liepen er in 2004 van de ruim

één miljoen opgenomen
patiënten 76.000 van hen gezondheidsschade op.

Bij 30.000 patiënten was deze schade
met onze huidige kennis vermijdbaar. Zesduizend patiënten
liepen blijvende schade op. Dit blijkt uit een studie van het NIVEL
en EMGO Instituut in opdracht van de Orde van Medisch
Specialisten.

De tijden van vrijblijvendheid zijn
volgens prof. dr. Gerrit van der Wal voorbij: 'De inspectie gaat
handhaven. De IGZ heeft patiëntveiligheid al een aantal jaren
als prioriteit nummer één op haar lijstje staan, dat
zal de komende jaren nog

duidelijker zichtbaar worden.'

bron:IGZ