Op dinsdag 1 maart opent de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) het
meldpunt verpleeghuizen. Bij dit centrale meldpunt kunnen mensen
rechtstreeks terecht met klachten over situaties van onveranwoorde zorg
in verpleeghuizen. Signalen van patiënten, cliënten, familieleden,
vrijwilligers, zorgverleners en beroepsbeoefenaren zijn een onmisbare
hulp bij het opsporen van gebreken. Hiermee kan de IGZ optreden om te
voorkomen dat de veiligheid en kwaliteit van zorg in gevaar komen.
 
   
Mensen die bellen met het meldpunt krijgen een medewerker van het
telefoonteam aan de lijn die de klachten en opmerkingen registreert.
Een speciaal team van inspecteurs beoordeelt vervolgens of er sprake is
van een calamiteit of mogelijke structurele tekortkomingen in de zorg.
Er is sprake van een structurele tekortkoming wanneer zich regelmatig
dezelfde klachten voordoen, als verschillende mensen dezelfde klachten
hebben of als er meer klachten over à©à©n verpleeghuis zijn. Een
calamiteit is een onverwachte gebeurtenis in de gezondheidszorg die tot
de dood of een ernstig schadelijk gevolg voor een patiënt heeft geleid.
Mogelijke structurele tekortkomingen en calamiteiten kunnen voor de
inspectie aanleiding zijn een oriënterend onderzoek te doen. De
inspectie informeert de melder altijd over de afhandeling van de
klacht.   
 
Als het gaat om een incident verwijst de IGZ door naar de
klachtencommissie van het verpleeghuis. Een incident is een à©à©nmalige
gebeurtenis die niet van structurele betekenis is voor de kwaliteit van
zorg.   
 
Het meldpunt is op drie manieren te bereiken. Op werkdagen is het
meldpunt tussen 9.00-12.30 en 13.30-17.00 uur te bereiken op
telefoonnummer 0800-1205. Daarnaast kunnen klachten digitaal verstuurd
worden door het klachtenformulier in te vullen op www.meldpunt-verpleeghuiszorg.nl.
Ook kunnen mensen een brief schrijven aan de Inspectie voor de
Gezondheidszorg, t.a.v. Meldpunt verpleeghuizen, Postbus 16119, 2500 BC
Den Haag.  
 
Algemene informatie over het meldpunt en een lijst van meestgestelde vragen en antwoorden vindt u op de website www.meldpunt-verpleeghuiszorg.nl.   

Bron: INSPECTIE GEZONDHEIDSZORG