Patiënten lopen risico's op
complicaties bij het gebruik van permanente rimpelvullers. De
Inspectie voor de Gezondheidszorg(IGZ) ontraadt mensen dan ook zich
met deze rimpelvullers te laten behandelen. Vooral een onjuiste
injectietechniek of een verkeerde plaats van toediening kan tot
ongewenste bijwerkingen leiden. Ook is weinig bekend over de
effecten van permanente rimpelvullers op lange termijn. Daarom
moeten artsen én patiënten vooraf een afweging maken of
de voordelen van de behandeling opwegen tegen de risico's. Deze
moeten ze voor de ingreep goed met elkaar bespreken. Dat blijkt uit
het onderzoek dat het RIVM in opdracht van de Inspectie voor de
Gezondheidszorg uitvoerde naar het gebruik van permanente
rimpelvullers.

Het RIVM bevestigt het eerder ingenomen
inspectiestandpunt dat voorzichtigheid is geboden met het gebruik
van permanente rimpelvullers. De Nederlandse Vereniging voor
Plastische Chirurgie deelt deze visie. De risico's voor de
patiënt nemen vooral toe als de arts te weinig kennis heeft
van de specifieke injecteertechniek of afwijkt van de geschikte
plaatsen voor toediening voor de verschillende rimpelvullers. Maar
ook als de arts wel veel ervaring heeft kunnen ongewenste
bijwerkingen optreden, zoals zwelling en - in een later stadium -
ongewenste verdikkingen in het geïnjecteerde gebied.

De inspectie wil dat fabrikanten
nauwkeurig de injecteertechniek vermelden op de

gebruiksaanwijzing van hun product. Ook
vindt de inspectie dat de fabrikant de arts er op moet wijzen dat
voor het toepassen van de rimpelvullers scholing én ervaring
van de

arts noodzakelijk is.

Aanleiding tot het onderzoek was het
gebrek aan objectieve informatie over mogelijke

risico's. De studie van het RIVM doet
geen uitspraak over de kwaliteit van behandelingen met
injecteerbare permanente rimpelvullers in Nederland. Het onderzoek
beperkte zich tot een literatuurstudie. De inspectie heeft besloten
eind dit jaar een onderzoek te starten naar de kwaliteit van de
rimpelbehandelingen in ons land.

bron:IGZ

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular