De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)
stelt per onmiddellijk de Veiligheidsregio Zeeland onder verscherpt
toezicht. Door personeelstekort is adequate geneeskundige
hulpverlening bij ongelukken en rampen niet gegarandeerd.

De IGZ vindt het onacceptabel dat de
geneeskundige hulpverlening in regio Zeeland niet goed kan
functioneren op het moment van een ongeluk of een ramp. Zeker omdat
de regio een aantal risicovolle objecten kent. (De tunnel,
scheepvaartverkeer met gevaarlijke stoffen)

Het besluit voor verscherpt toezicht is
genomen omdat onder meer de paraatheid van de Regionaal
Geneeskundig Functionaris (RGF) deze week en volgende week
onvoldoende is. Hetzelfde geldt voor de zomermaanden. De RGF
coördineert de geneeskundige hulpverlening bij ongelukken en
rampen. Ook voor de assisterend geneeskundige en de Hoofdsectie
Geneeskundige Hulpverlening bij ongevallen en Rampen (Hs-GHOR)
geldt dat er problemen zijn met de paraatheid.

De IGZ heeft de voorzitter van de
veiligheidsregio, de burgemeester van Terneuzen, op de hoogte
gebracht en draagt de betrokken partijen per acuut in de
noodzakelijke paraatheid te voorzien en per 1 november 2007 een
structurele oplossing gevonden te hebben.

bron:IGZ