De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)
waarschuwt burgers voor het gevaar van medicijnen kopen op
internet. De inspectie constateert dat er steeds vaker neppillen
worden verkocht. Verder ontbreken soms bijsluiters of worden er
medicijnen aangeboden die niet in Nederland zijn geregistreerd en
dus verboden zijn. Hieraan kleven reële
gezondheidsrisico’s. Mensen bestellen veelal pillen via
internet vanwege het gemak of omdat ze zich schamen voor
bijvoorbeeld erectie- of overgewichtproblemen.

Ook wijst de inspectie op het gevaar van
internetdokters. Deze kennen de patiënt vaak niet en zijn dus
ook niet op de hoogte van bijvoorbeeld ander medicijngebruik. Ook
daarmee loopt de patiënt gezondheidsrisico. In enkele gevallen
heeft dat al tot de dood van patiënten geleid. De tuchtrechter
heeft Nederlandse artsen verboden medicijnen via internet voor te
schrijven aan patiënten die zij zelf niet kennen of gezien
hebben. De inspectie adviseert mensen zoveel mogelijk bij hun eigen
huisarts een recept te halen en voor het geneesmiddel naar een
'normale' apotheek te gaan.

Plaatsvervangend Inspecteur-generaal Nico
Oudendijk noemt de handelswijze van sommige internetsites die
medicijnen verkopen ronduit "crimineel". Vaak opereren die
netwerken vanuit het buitenland en bieden medicijnen aan op
Nederlandse sites. Wekelijks onderschept de douane in ons land
honderden buitenlandse pakketjes met illegale medicijnen. De
afgelopen tijd heeft de inspectie een groot aantal zaken van
verdachte medicijnenverkoop op internet samen met de
Fiod/Economische Controle Dienst aangepakt. Meerdere verdachten
zijn inmiddels door de rechter of het tuchtcollege voor de
gezondheidszorg veroordeeld.

"Mensen die zomaar medicijnen op internet
kopen zijn naïef. Als je toch medicijnen op internet wil
kopen, moet je je ervan vergewissen dat er een legale
‘normale’ Nederlandse apotheek achter zit. Dat is
echter niet altijd eenvoudig na te gaan. Daarom: bij twijfel niet
op internet kopen!", waarschuwt Nico Oudendijk.

De inspectie vindt dat bij
medicijnverstrekking via internet er altijd sprake moet zijn van
een behandelrelatie tussen de patiënt en de arts. Het recept
van een arts is de basis voor de verstrekking door een apotheek.
Alleen deze echt bestaande apotheek, die ook via internet verkoopt,
kan nagaan of nieuwe medicijnen in combinatie met eerder
voorgeschreven pillen geen gevaar voor de patiënt vormen. Zo
kunnen gezondheidsrisico’s voor de patiënt vermeden
worden. Begin dit jaar waarschuwde de IGZ ook al voor advertenties
met illegale medicijnen in dagbladen en op advertentiesites.

bron:IGZ