Op maandag 30 mei 2005 heeft ABVAKABO FNV een principeakkoord bereikt over een nieuw sociaal plan voor SNT. Het oude sociaal plan liep tot 1 april 2005 en gold alleen voor de indirecte medewerkers. Sectorbestuurder Daniëlle Wiek: 'Wij zijn erin geslaagd om een sociaal plan af te sluiten voor alle medewerkers bij SNT. Het is een sterk sociaal plan dat zeer goed voorziet in diverse regelingen voor het opvangen van de sociale consequenties van de komende reorganisatie.' 

 
SNT is sinds 28 mei 2005 volledig eigendom van KPN geworden. Na lange tijd van onzekerheid kunnen nu eindelijk mededelingen worden gedaan over de onvermijdelijke reorganisatie bij SNT. Wiek: 'Met dit Sociaal Plan hebben we veel ellende bij SNT voor de komende reorganisatie weten te voorkomen. Maar natuurlijk maken wij ons nog steeds grote zorgen. Deze reorganisatie zorgt voor vele verhuisbewegingen, waardoor niet iedereen het werk zal kunnen volgen. Voor die mensen moeten we zoeken naar ander passend werk binnen of buiten SNT. Daarnaast zal een deel van SNT worden verkocht. Dat kan een bedreiging vormen voor de huidige arbeidsvoorwaarden van werknemers. Al met al zorgt deze reorganisatie voor veel onrust op de werkvloer.' 
 
Het sociaal plan heeft een looptijd tot 31 december 2006 en kent diverse belangrijke pluspunten. 'Maximale herplaatsingkansen voor alle medewerkers zonder negatieve salarisconsequenties is een belangrijk punt. En we hebben weer een interne arbeidsmarkt tussen KPN en SNT gecreëerd; dat betekent dat SNT'ers kunnen solliciteren bij KPN met behoud van dienstjaren. Daarnaast kunnen boventallige medewerkers worden begeleid door de mobiliteitsorganisatie van KPN. Vanaf het moment van aanzegging kunnen deze werknemers gebruik maken van de faciliteiten van het sociaal plan, dus ook van de mobiliteitsorganisatie van KPN. Wat ik ook erg belangrijk vind is dat alle boventallige medewerkers die uiterlijk 31 december 2006 uitzicht hebben op VUT, FLO of Prepensioen niet voortijdig ontslagen zullen worden.', aldus Wiek. 
 
Wiek: 'Zoals afgesproken met de werknemers heeft ABVAKABO FNV ingezet op behoud van werk. Met dit sociaal plan wordt gedwongen ontslag zo veel als mogelijk voorkomen. SNT probeert alle boventallige werknemers van werk naar werk binnen of buiten SNT te begeleiden. Mocht dit, om welke reden dan ook, niet lukken dan vind ik dat SNT een verantwoordelijkheid heeft voor de inkomenszekerheid van werknemers. In het sociaal plan biedt SNT een aanvulling bij werkloosheid wanneer de werknemer een loongerelateerde WW-uitkering ontvangt. Dit laatste vangnet mocht in dit sociaal plan niet ontbreken.' 
 
 
De komende weken wordt het principeakkoord voorgelegd aan de leden van ABVAKABO FNV. 
 
bron:ABVAKABO FNV