Illegaal gekapt hout kan onder het Maleisische houtkeurmerk MTCC Nederland en Europa binnen komen. Dat concludeert Greenpeace na onderzoek naar het Malaysian Timber Certification Council (MTCC). De controle van het certificeringsysteem blijkt onbetrouwbaar. Er is in Europa steeds meer vraag naar legaal en duurzaam hout doordat overheden en bedrijfsleven zich sterk bewust zijn van het vernietigende effect van illegale kap in oerbossen. Maleisië promoot het MTCC-certificaat als duurzaam keurmerk, maar het Greenpeacerapport Missing Link laat zien dat dit certificaat zeer dubieus hout kan goedkeuren.  

Nederland is een belangrijke afnemer van Maleisisch hout. Het gaat meestal om meranti voor kozijnen, tuinmeubelen, deuren en  triplex. Greenpeace roept Nederlandse klanten en overheden op het MTCC-keurmerk niet te accepteren. 'Dit certificaat geeft schijnzekerheid en zeker niet de bescherming van de Maleisische paradijsbossen die de koper verwacht', zegt Hilde Stroot, bossencampaigner van Greenpeace Nederland. 'Dit dubieuze keurmerk mag niet op de Nederlandse markt worden geaccepteerd als garantie voor duurzaam en legaal hout.' 
 
Greenpeace ontdekte dat de procedures van MTCC niet de garantie geven dat de producten met het keurmerk daadwerkelijk legaal zijn. Er is amper controle op het hout voordat het bij de zagerij komt en evenmin op het hout dat wordt geëxporteerd. Daarnaast mag gecertificeerd materiaal worden gemengd met hout zonder keurmerk en zijn er geen geloofwaardige controles van de oorsprong van het niet gecertificeerde hout. Daardoor kan illegaal gekapt hout onder het MTCC-keurmerk worden verkocht. Veldonderzoek door Greenpeace toont aan dat de gaten in het certificeringsysteem daadwerkelijk leiden tot uitwassen. Veel illegaal gekapt hout wordt uit buurland Indonesië naar Maleisië gesmokkeld. Zo neemt het MTCC-gecertificeerde bedrijf Victory Enterprise dubieus Indonesisch hout over in de haven van Port Klang, Kuala Lumpur. Daarnaast is onlangs het duurzaamheidcertificaat uitgereikt aan het bedrijf Samling, terwijl dat kapt in het woongebied van de Penan op Sarawak. Dit inheemse volk vecht de houtkap door Samling al twintig jaar aan. 
 
Het gaat slecht met de oerbossen van Zuidoost-Azië. Slechts 20 procent van het originele oerwoud van Maleisië is nog intact. De orang oetan en de neusaap en andere diersoorten worden ernstig bedreigd door de houtkap en ontbossing. Illegale houtkap en smokkel van illegaal gekapt hout zijn in Maleisië en Indonesië aan de orde van de dag. Toch beweren de Maleisische overheid en houtsector dat hun bosbouwindustrie al jaren duurzaam is. 
 
Greenpeace vecht voor het behoud van de laatste snippers oerbos op aarde. Vorig jaar voerde Greenpeace campagne tegen de illegale kap in Indonesië. Actievoerders wisten meerdere naar Nederland verscheepte ladingen verdacht hout tegen te houden. Hilde Stroot: 'Illegale kap is wereldwijd een van de grootste bedreigingen voor de oerbossen. De dieren die er leven krijgen steeds minder leefruimte. Keurmerken die duurzaamheid beloven moeten dat ook waarmaken. Tot er een goed keurmerk komt voor Maleisisch en Indonesisch hout, moet meranti van de Nederlandse markt.' 
 
bron:Greenpeace