De douane en de VROM-Inspectie hebben de afgelopen maanden in Rijssen,
Hazeldonk, Rotterdam en Utrecht illegaal huishoudelijk afval
onderschept. Deze transporten bleken onderdeel van een transport van 60
zeecontainers met in totaal ruim  1.600.000 kg (1600 ton) illegaal
huishoudelijk afval. De containers waren afkomstig uit Engeland en
bestemd voor China. De VROM-Inspectie heeft de containers terug naar
Engeland gestuurd. De laatste containers gaan deze week terug. Tegen
het betrokken Engelse bedrijf wordt proces-verbaal opgemaakt. 

 
Oud papier  
Het Britse bedrijf dat verantwoordelijk was voor het versturen van het
afval, had het afval in trailers via verschillende havens per ferry
naar Nederland verscheept. In Nederland werden de balen afval bij twee
bedrijven in Oost- en Zuid-Nederland omgepakt in zeecontainers voor
verscheping naar China via Rotterdam. De Chinese autoriteiten hadden
voor de import niet de vereiste toestemming gegeven. De Britse en de
Nederlandse autoriteiten voor de export en de doorvoer evenmin. 
 
Daarnaast bestond volgens de documenten de inhoud van de Engelse
trailers uit oud papier. Bij inspectie van de lading bleek de inhoud
echter te bestaan uit grote balen geperst huishoudelijk afval zoals
voedselverpakkingen, plastic zakken, blikjes, voedselresten, kleren,
kranten, hout, verpakkingen van schoonmaakmiddelen, folie en
batterijen.   
 
Risico's  
De export van huishoudelijk afval uit Engeland is toegenomen door de
hogere stortkosten als gevolg van het nieuwe recyclingbeleid in het
land. Het huishoudelijk afval komt nu in handen van afvalintermediairs.
Deze bedrijven krijgen geld van de gemeenten om het afval te verwerken.
De bedrijven exporteren het afval onder de noemer oud papier naar
Aziatische landen. Hiervoor krijgen ze eveneens geld.  
De kans dat het afval in Azië ongecontroleerd in het milieu terecht
komt, is groot. Dit brengt zowel voor mens als milieu grote risico's
met zich mee.   
Op basis van internationale verdragen en Europese wetgeving is de
export van dit soort afval naar derdewereldlanden alleen mogelijk met
toestemming van alle betrokken autoriteiten. Bij deze transporten
ontbraken de vereiste vergunningen.   
 
Retour afzender  
Volgens internationale afspraken moet het afval worden teruggezonden
naar het land van verzending. Eind maart en begin april 2005 is het
geblokkeerde afval retour naar Engeland gegaan. Dit in samenwerking met
het Engelse Environment Agency. Daarnaast is door samenwerking met de
Duitse en Indonesische autoriteiten ook een zending van 19 containers
met dezelfde afvalstoffen in Indonesie onderschept. De Indonesische
autoriteiten hadden voor de import hiervan ook geen toestemming
gegeven. De containers zijn op 27 maart 2005 eveneens op de boot
richting Engeland terug gezet. Afgelopen maanden zijn ook in de Britse
havens illegale zendingen van hetzelfde bedrijf onderschept. 
 
 
Internationaal zeehavenproject  
Voor het tegenhouden van illegale transporten, werkt de VROM-Inspectie
via het zogenaamde 'internationaal zeehavenproject' samen met andere
internationale Europese zeehavens. Dit zeehavenproject heeft als doel
de gezamenlijke handhaving van de EU-regelgeving op het gebied van de
export van (gevaarlijke) afvalstoffen te verbeteren en te uniformeren.
Bij het zeehavenproject worden voertuigen, schepen en containers
waarmee (afval)stoffen worden vervoerd en opslaglocaties in
havengebieden gecontroleerd. Naast de havens van Nederland, worden ook
de zeehavens van België, Duitsland, Groot-Brittanië, Ierland, Letland,
Malta, Polen, Portugal, Slovenie, Spanje en Zweden gecontroleerd.  

Bron: MINISTERIE VROM