Een projectontwikkelaar heeft een
proces-verbaal gekregen in verband met de illegale sanering van
asbest in een pand aan de Binnenhaven in Den Helder. In het pand
bleek een grote hoeveelheid asbest te zijn verwerkt dat moest
worden verwijderd voordat er woningen van gemaakt konden worden
Voor de verwijdering werd bij een gecertificeerd bedrijf een
offerte aangevraagd. Aangezien de kosten hoog uitvielen werd
besloten zelf de werkzaamheden ter hand te nemen. Na ontdekking
door de politie is het werk stilgelegd.

Er zal een rapportage opgemaakt moeten
worden over de huidige situatie, waarna het asbest alsnog door een
gecertificeerd bedrijf moet worden gesaneerd. De inmiddels
verwijderde asbest is mogelijk in aanraking geweest met ander
sloopmateriaal. Omdat dit sloopmateriaal met asbest besmet kan
zijn, zal dit ook op speciale wijze moeten worden afgevoerd.

Onderzocht wordt of tegen de
projectontwikkelaar proces-verbaal opgemaakt dient te worden voor
het blootstellen van een medewerker aan het asbest tijdens de
werkzaamheden. De Arbeidsinspectie is van de zaak in kennis
gesteld. De gemeente Den Helder houdt verder toezicht bij de
sloopwerkzaamheden.

bron:Politie Noord Holland Noord