Een groot deel van afgedankte elektrische en elektronische apparaten wordt illegaal geëxporteerd. Dit blijkt uit een onderzoek van de VROM-Inspectie in de regio Zuid-Holland naar de uitvoer van  onder andere koelkasten, wasmachines, computers en televisietoestellen.

In strijd met de afvalstoffenwetgeving worden veel van deze apparaten naar landen in Afrika, Azië en Oost-Europa uitgevoerd. Hier worden ze op een onverantwoorde manier uit elkaar gehaald. Dit kan gevaarlijk zijn voor mens en milieu. Om een einde te maken aan deze situatie, gaat de VROM-Inspectie ook in de rest van Nederland strenger controleren.  
 
Signalen 
De VROM-Inspectie heeft naar aanleiding van de resultaten van diverse kleine onderzoeken en signalen van milieu-organisaties onderzoek gedaan naar de export van afgedankte elektrische en elektronische apparaten. Hiervoor zijn winkels die de afgedankte apparaten van particulieren in ontvangst nemen en handelaren die apparaten opkopen en doorverkopen, bezocht. Ook zijn transporten naar het buitenland onderschept.  
 
Verwijderingsbijdrage 
Elektronica-winkels nemen oude apparaten in als mensen een nieuw apparaat kopen. De winkels kunnen deze apparaten gratis afgeven via een inzamelstructuur van de producenten en importeurs van de apparaten. 
Hierna worden ze in Nederland op verantwoorde wijze verwerkt. Dit wordt gefinancierd uit de verwijderingsbijdrage die op nieuwe apparaten wordt geheven. Een deel van de winkels verkoopt deze apparaten echter door aan handelaren. Vooral televisies blijken interessant om te verhandelen. In Zuid-Nederland verdwijnt op deze manier minimaal 20% van de televisies. De handelaren verkopen of exporteren de apparaten als tweedehands goederen naar Afrika, Oost Europa en Azië. Zowel de winkels als de handelaren testen of repareren de apparaten echter niet. Bij controle van de apparaten bleek 50 tot 90% defect. Deze apparaten zijn daarom afvalstof en vallen derhalve onder de Europese regels voor de export van (gevaarlijke) afvalstoffen. Veel elektrische apparaten zoals televisies en koelkasten bevatten gevaarlijke stoffen en mogen daarom niet naar ontwikkelingslanden worden uitgevoerd. Voor (H)CFK-houdende koel- en vriesapparatuur geldt zelfs een handelsverbod. Ook worden eisen gesteld aan het verwerken van deze apparaten. De kans dat het afval ongecontroleerd in het milieu terecht komt, is namelijk groot. Dit brengt zowel voor mens als milieu grote risico's met zich mee.  
 
Gevaar 
De illegaal geëxporteerde afgedankte apparaten worden voor een deel gerepareerd. Het andere deel blijft echter in het milieu achter. De apparaten worden daarna meestal uit elkaar gehaald om de kostbare metalen eruit te halen. Dit gebeurt onder slechte omstandigheden. Waardoor arbeiders en het milieu in ontwikkelinslanden gevaar lopen. Bij het verbranden van de onderdelen komen onder andere dioxines en kwikdampen vrij die kankerverwekkend zijn. De restanten worden veelal gedumpt en verontreinigen het grondwater, dat in deze gebieden vaak wordt gebruikt als drinkwater.  
 
bron:VROM