De campagne van Meld Misdaad Anoniem tegen
illegale grondtransporten heeft geleid tot een stijging van het
aantal meldingen over milieudelicten. Sinds de start van de
campagne op 3 april kwamen er in totaal 49 meldingen binnen. Ter
vergelijking: in 2006 waren dit er in dezelfde periode 28.

Van de meldingen is 86% voor de politie
bruikbaar. Hiervan zijn er tot nu toe 14 in onderzoek genomen. Een
aantal tips ging over het illegaal dumpen van (verontreinigde)
grond. Een ervan heeft inmiddels geleid tot een afgeronde zaak.
Doordat de melder een duidelijke signalement en kenteken had
doorgegeven kon de dader na enig speurwerk getraceerd worden. Deze
dader heeft inmiddels bekend en tegen hem is proces-verbaal
opgemaakt. Een andere tip die via Meld Misdaad Anoniem is
binnengekomen gaat over illegale handelingen met grond. Gezien de
omvang van deze illegale handelingen zal dit door Amsterdam
grootschalig worden opgepakt.

De campagne, die zich richt op chauffeurs
die grondtransporten uitvoeren, is nog maar enkele maanden
onderweg, maar het lijkt erop dat met de mogelijkheid van het
anoniem melden van milieucriminaliteit het goede pad is ingeslagen.
Verwacht wordt dat 'goed voorbeeld goed zal doen volgen'.

De campagne

De campagne is er primair op gericht om
chauffeurs te wijzen op het gevaar van transport van vervuilde
grond voor de eigen gezondheid en die van anderen. Daarnaast worden
zij gestimuleerd om informatie hierover te melden bij de politie en
als dat niet kan bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

De campagne richt zich op chauffeurs die
de grondtransporten moeten uitvoeren. De ladingen kunnen
bijvoorbeeld zijn: asbest, zware metalen of chemicaliën als
benzeen bevatten die – zonder de juiste voorzorgsmaatregelen
- zeer schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. De boodschap aan
de chauffeurs luidt: “Vervuilde gifgrond wordt vaak goedkoop
afgevoerd. Misdadig goedkoop zelfs. Met illegale grondtransporten
wordt dan ook grof geld verdiend. Maar wie betaalt eigenlijk de
rekening en loopt het risico om van die lading ernstig ziek te
worden?”

In een radiospot worden chauffeurs
geconfronteerd met een ‘collega’ die een ernstige
longziekte heeft opgelopen doordat hij vervuilde grond illegaal en
onbeschermd afvoerde. De uitzendingen werden ondersteund door
interviews en redactionele aandacht voor het thema in op chauffeurs
gerichte programma’s. Deze boodschap in de spot en de andere
campagnemiddelen trekt hen mogelijk over de streep om hierover
contact op te nemen met de politie, en als dit niet kan anoniem met
M. 0800-7000. De chauffeurs kennen vaak de opdrachtgevers, en de
opdrachtgevers kennen hen. Daarom durven zij soms niet met hun
informatie naar de politie. Melden via M. kan dan een goed en
veilig alternatief zijn.

Naast deze spot werden posters en flyers
verspreid via truckstops, wasstraten, benzinestations en garages.
In op truckers gerichte tijdschriften werden artikelen en
advertenties geplaatst. Voor de campagne is een website ontwikkeld,
www.meldmisdaadanoniem.nl/milieu, om de doelgroepen te informeren
over de campagne.

Voor 2007 staan er nog een aantal acties
gepland, waaronder evenementen waarbij materiaal uit de campagne
wordt verspreid, zoals het Truckstar festival in Assen (4-5 aug),
de Truckrun in Amsterdam (25 aug) en het Mega Trucks Festival in
Biddinghuizen (21-23 sep).

bron:Politie Amsterdam-Amstelland