Doorzoekingen in onderzoek naar illegale handel in vis

In de ochtend van 21 december 2004 zijn in een onderzoek naar de
illegale handel in vis en het verzwijgen van de verdiensten daaruit
richting de Belastingdienst door een groothandel in de gemeente
Wymbritseradiel, onder leiding van de rechter-commissaris en de
officier van justitie, doorzoekingen gedaan in een woning en een
bedrijfspand in die gemeente. In à©à©n van de panden werd de volledige
administratie van het bedrijf inbeslaggenomen.

De officier van justitie van het Functioneel Parket te Zwolle
onderzoekt de zaak in samenwerking met het arrondissementsparket in
Leeuwarden. De zoeking werd uitgevoerd op verzoek van de FIOD (Fiscale
Inlichtingen- en Opsporingsdienst) en de ECD (Economische
Controledienst) Groningen samen met het visstroperijteam Fryslà¢n. Er
zijn geen aanhoudingen verricht.

In het najaar van 2001 is in Fryslà¢n het visstroperijteam Fryslà¢n
ingesteld als uitvloeisel van de uitvoering van het beleidsbesluit
Binnenvisserij 1999. In het team wordt deelgenomen door de regiopolitie
Fryslà¢n, het Korps Landelijke Politiediensten (waterpolitie) en de
Algemene Inspectiedienst.

Bron: Openbaar Ministerie

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular