De Politie Limburg Zuid maakte op zaterdag 21 mei in Maastricht in verband met geluidsoverlast en illegaliteit een einde aan een houseparty.

Op vrijdag 20 mei, omstreeks 23.30 uur, kwamen bij de meldkamer van de politie diverse meldingen binnen van geluidsoverlast van een feest vanuit een bedrijfspand aan de Maasboulevard. Toen agenten het pand binnen gingen zagen zij dat er een houseparty aan de gang was en dat zich daar ongeveer 400 personen bevonden.

Bij controle bleek, dat voor dit feest gà©à©n vergunning was afgegeven, omdat door de organisatie niet aan de nodige milieu- en veiligheidseisen was voldaan.
In verband met de veiligheid voor de 400 feestgangers zag de politie zich genoodzaakt een einde te maken aan het feest en kondigde dit ook aan. Op dat moment riep een van de organisatoren via de geluidsinstallatie opruiende taal uit en maakte de politie uit voor "nazi's. Daarop werd de 36-jarige inwoner van Maastricht aangehouden als verdachte van het plegen van opruiing en overgebracht naar het politiebureau voor verhoor.

De organisatie kreeg tot 02.00 uur de tijd om de feestgangers weg te sturen. Na het verstrijken van dat termijn maakte het publiek nog steeds geen aanstalten te vertrekken. Dat was voor de politie de aanleiding om al het in de regio aanwezige personeel te verzamelen om de ontruiming te kunnen realiseren.
Even na 03.00 uur startte de politie met de ontruiming van het pand. De meeste feestgangers gingen daarop het stadscentrum in. Echter een groep van ongeveer 150 personen bleef buiten voor het pand staan en weigerden weg te gaan. De politie (35 agenten) dreef hierop met zachte drang de groep uiteen, waarvan het grootste gedeelte naar het centrum liep.

Een groep van 60 luidruchtige jongeren bleef echter terugkomen, waarop de politie een korte charge met de wapenstok uitvoerde. Dit bleek uiteindelijk afdoende om de groep uiteen te drijven. Rond de klok van 04.00 uur was de rust aldaar weergekeerd en konden de patrouilles terugkeren naar hun zones om aldaar weer aan de normale politiezorg te werken.
 
 
politie Limburg-Zuid