Naar aanleiding van een klacht hebben controleurs van de Algemene
Inspectiedienst (AID) van het Ministerie van Landbouw, natuur en
voedselkwaliteit, afgelopen dinsdag 11 januari 2004 in een weiland in
de gemeente Enschede, zevenenvijftig (57) schapen aangetroffen waarvan
een deel onvoldoende (diergeneeskundige) verzorging had gekregen. Bij
een klein aantal van deze dieren waren de hoeven te ver doorgegroeid
waardoor de schapen zeer moeilijk konden lopen. Bij nader onderzoek
bleek dat een deel van de schapen was voorzien van Nederlandse
oormerken, een deel met Duitse oormerken en een deel in het geheel niet
was voorzien van de verplichte oormerken.

De opgespoorde eigenaar, een particuliere schapenhouder, kon geen
importcertificaten overleggen voor de Duitse schapen. Hij verklaarde
dat veertig van de zevenenvijftig schapen inderdaad uit Duitsland
afkomstig waren en dat hij die illegaal had geïmporteerd. In overleg
met de Officier van Justitie en de Voedsel- en Waren Autoriteit zijn de
schapen door de AID-controleurs in beslaggenomen en overgebracht naar
een quarantainestal. Alle schapen moeten gedurende 3 weken in
quarantaine verblijven in deze stal en worden ook voorzien van
AID-oormerken. Indien zich tijdens de quarantaineperiode geen
dierziektes openbaren, kunnen de schapen worden teruggegeven aan de
eigenaar, onder voorwaarde dat hij eerst alle kosten van opslag en
dierenartsbehandeling betaald. Indien hij niet wil of kan betalen
zullen de dieren worden verkocht.

Tegen de eigenaar wordt ter zake de verschillende overtredingen proces-verbaal opgemaakt.

Bron: Algemene Inspectiedienst (AID)

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular