De detaillisten in de elektronicabranche zijn geschokt over de berichtgeving rond het onderzoek van de inspectie van het Ministerie van VROM over het lot van afgedankte apparaten met gevaarlijke componenten. 'Wij hebben verantwoord ondernemen hoog in het vaandel staan',  aldus brancheorganisatie UNETO-VNI, 'De winkeliers zullen beter in de gaten moeten houden aan wie zij afgedankte apparaten meegeven. Gelukkig blijkt uit het inspectierapport dat de gecontroleerde detaillisten hun werkwijze direct hebben aangepast.' 

Uit het onderzoek van de inspectie van VROM blijkt dat er illegale export plaatsvindt door handelaren zonder inzamelingsvergunning. Niet alle detaillisten zijn zich hier volledig van bewust. Daarom is het van belang dat detaillisten de kosteloos van de consument ingenomen afgedankte apparaten altijd op de voorgeschreven manier afvoeren. Dit kan bij de gemeente, via de NVMP of bij vergunninghoudende verzamelaars. De detaillisten leveren daarmee een grote inspanning voor het milieu door de afgedankte apparaten zonder kosten van de consument in te nemen en naar de gemeente te brengen of op te slaan totdat de NVMP of inzamelaars deze komen ophalen. Apparaten zonder gevaarlijke componenten mogen ook naar schroothandelaren worden gebracht en nog goed werkende apparaten kunnen bijvoorbeeld gewoon aan kringloopwinkels worden aangeboden. De detaillist zal al deze verschillen goed in de gaten moeten houden.  
 
'Het probleem zit hem blijkbaar in het feit dat niet alle handelaren in elektronisch afval een vergunning hebben', zegt Maurice Estourgie, manager detailhandel bij UNETO-VNI, 'als ze deze wel hebben weet je zeker dat hij het afval volgens de regels zal recyclen en het niet in Azië wordt gedumpt. Voor de duidelijkheid zullen wij onze leden opnieuw informeren over de regelgeving rond afgedankte apparaten. Voor de hand ligt dat zij een handelaar naar zijn vergunning vragen.'  
 
De inspectie van VROM heeft een folder over dit onderwerp in voorbereiding. UNETO-VNI verwacht dat daar helder in wordt aangegeven hoe de verschillende soorten apparaten afgevoerd dienen te worden en dat daardoor de benodigde duidelijkheid ontstaat.  
 
bron:Uneto-VNI