In januari 2006 is er door de Politiemilieu Dienst Utrecht, met ondersteuning van de recherche Eemland Noord, onder leiding van het Functioneel Parket, een onderzoek gestart naar het illegaal handelen in beschermde vogels. Een 60-jarige inwoner van Bunschoten werd op heterdaad betrapt in de omgeving van Nijkerk toen hij bij een vogelvanger een aantal sijzen en barmsijzen had gekocht en met de vogels onderweg was. Vijf andere verdachten werden ook voor de overtreding van de Flora- en Faunawet aangehouden. Bij hen werden beschermde vogels en allerlei vogelvangmiddelen in beslag genomen.

Medewerkers van de Politiemilieudienst Utrecht kwamen eind 2005 op het spoor van een Bunschoter, die illegaal zou handelen in beschermde inheemse vogels. Tijdens volièrecontroles in de Utrechtse regio werden onjuist geringde inheemse zangvogels aangetroffen. Hieruit volgde een onderzoek naar deze illegale vogelhandel waaruit het sterke vermoeden is ontstaan dat de Bunschoter in de afgelopen jaren honderden gevangen vogels heeft gekocht en verhandeld.
In totaal zijn ongeveer 30 inheemse vogels in beslag genomen en overgebracht naar het vogelopvangcentrum. Ook werden enkele vogelvangmiddelen in beslag genomen zoals ‘mistnetten’ (netten die door hun fijnmazigheid slecht waarneembaar zijn), vogelkooien en vogeltransportkooien.

Bekend is dat in de herfst- en wintermaanden een aantal zangvogelsoorten gevangen wordt om, met of zonder pootring, in gevangenschap verder te leven. Een deel van de gevangen vogels vindt de dood door stress en het niet tot zich nemen van voedsel. Door het illegaal ringen van deze vogels worden pootjes vaak verminkt of gebroken.
In totaal zijn 6 verdachten aangehouden en na verhoor heengezonden. De inwoner van Bunschoten heeft enkele dagen in voorlopige hechtenis gezeten. Ook hij is inmiddels weer op vrije voeten.
bron:OM

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular