In verband met een opsporingsonderzoek van de Sociale Inlichtingen- en
Opsporingsdienst (SIOD) onder leiding van het Functioneel Parket zijn
gisteren bij een agrarisch bedrijf in West-Brabant twaalf illegale

werknemers aangetroffen en bleken ruim veertig mensen met een

uitkering aan het werk te zijn. Verder werden enkele honderden kilo's verboden bestrijdingsmiddelen in beslag genomen.

De actie was erop gericht bewijsmateriaal te verzamelen tegen het
agrarisch bedrijf à©n tegen een uitzendbureau in West-Brabant. Ze
worden beide verdacht van tewerkstellen van illegale werknemers en
mensen met een uitkering. Bij het agrarisch bedrijf, enkele woningen en
het uitzendbureau nam de SIOD een deel van de administratie in
beslag. Nadat bij de twee eigenaren van het uitzendbureau een
vuurwapen was aangetroffen, werden zij aangehouden.

De controles bij het agrarisch bedrijf waren het werk van de
Arbeidsinspectie en de vreemdelingenpolitie. Van de ruim honderd
werknemers werd gecontroleerd of ze in Nederland mogen werken. De
Arbeidsinspectie maakt proces-verbaal op tegen de betrokken ondernemer
in verband met illegale arbeid. Het ging om twaalf mensen waarvan er
vijf ook illegaal in Nederland zijn. De vreemdelingenpolitie zal deze
illegalen uitzetten.

Onder de 41 mensen die met een uitkering werkten, waren vier Belgen met
een bijstandsuitkering. Datzelfde gold voor veertien Nederlanders. De
overige Nederlanders hebben een uitkering wegens werkloosheid,
ziekte of arbeidsongeschiktheid.

De Algemene Inspectiedienst van het ministerie van landbouw heeft de
bestrijdingsmiddelen afgevoerd. Ook enkele vertegenwoordigers van de
Belgische autoriteiten, de Koninklijke Marechaussee en UWV waren bij de
actie betrokken. In totaal waren zo'n tachtig mensen op de been. Het
onderzoek van de SIOD zal nog enkele maanden duren.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid