Vandaag is in Genà¨ve (Zwitserland) de jaarlijkse ILO-conferentie begonnen. Deze VN-organisatie houdt zich bezig met het opstellen, maar vooral ook kritisch volgen van de uitvoering van internationale verdragen op het terrein van arbeid en inkomen.

De ILO is de Engelse afkorting van Internationale Arbeids Conferentie. Deze speciale organisatie van de VN kenmerkt zich door haar samenstelling, die 'tripartiet' is. Dat wil zeggen, dat vertegenwoordigers van de werknemers, van de werkgevers en van de overheden uit alle landen van de wereld aanwezig zijn.

Het CNV in de persoon van Margreet Vrieling is dit jaar de officiële gedelegeerde namens de Nederlandse werknemers. Tijdens delen van de conferentie zijn verder CNV-bestuurder Bert van Boggelen, Internationaal Secretaris Evert-Jan Slootweg en Bestuursadviseur Gerrit Pruim vanuit het CNV aanwezig. Ook vertegenwoordigers van de twee andere Nederlandse vakcentrales, FNV en de MHP, zijn in de conferentie actief.

bron:CNV

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular