In 2004 was de waarde van zowel de invoer als de uitvoer van goederen
10 procent hoger dan in 2003. De invoer bedroeg 228,0 miljard euro en
de uitvoer 257,8 miljard euro. Wel waren de in- en uitvoerprijzen iets
hoger dan een jaar eerder. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het
CBS. In 2003 was de waarde van de in- en uitvoer nog 1 procent hoger
dan in het jaar ervoor.

Hogere groeicijfers dan in de ons omringende landen

De 10 procent stijging in Nederland is over het algemeen hoger dan in
de ons omringende landen. Zo heeft het Duitse Statistische Bundesamt
onlangs voor de in- en uitvoer waardestijgingen van 7 en 10 procent
voor heel 2004 gepubliceerd en waren in het Verenigd Koninkrijk de in-
en uitvoer respectievelijk 5 en 1 procent hoger dan in 2003. Daarnaast
heeft de Nationale Bank van België over de eerste elf maanden een
stijging van 9 procent bij de invoer en 10 procent bij de uitvoer
gerapporteerd. En ook de statistische bureaus van Frankrijk en
Denemarken rapporteerden over de eerste elf maanden van 2004 lagere
groeicijfers dan de Nederlandse.

Grootste stijging bij grondstoffen en minerale brandstoffen

De hoogste groei deed zich in 2004 voor bij de grondstoffen en de
minerale brandstoffen. Vooral door hogere olie- en staalprijzen was de
invoer 22 procent en de uitvoer 19 procent meer waard vergeleken met
2003. Ook de handel in chemische producten met het buitenland is in
2004 meer dan gemiddeld gestegen. De traditioneel minder
conjunctuurgevoelige groep voedsel en dranken deed het in 2004
daarentegen veel bescheidener met een toename van 4 en 5 procent voor
respectievelijk de in- en de uitvoer.

Groei uitvoer vooral hoog bij India, China en Tsjechië

In 2004 was de waarde van de uitvoer naar vrijwel alle landen hoger dan
in 2003. Wel waren de stijgingen voor de uitvoer naar Tsjechië, China,
Taiwan en India met 40 tot 60 procent relatief groter dan de
groeipercentages naar grote handelspartners als Duitsland, België,
Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. De groei van de uitvoer naar deze
laatste groep landen lag tussen de 7 en 12 procent. De nieuwe
EU-lidstaten en China vertoonden gemiddeld een hogere groei bij de
invoer dan de andere landen. Er werden vooral meer machines en
transportmiddelen ingevoerd uit deze landen.

In- en uitvoer in december 2004 hoger

In de laatste maand van 2004 bedroeg de waarde van de ingevoerde
goederen 20,6 miljard euro. Dat was 14 procent meer dan in december
2003. De waarde van de uitgevoerde goederen nam toe met 15 procent tot
22,6 miljard euro. Wel telde december in 2004 twee werkdagen meer dan
in 2003.

Technische toelichting

Cijfers van de in- en uitvoer van goederen van voorafgaande maanden
kunnen zijn aangepast op grond van de meest recente gegevens. In de
tabellen zijn de bijgestelde cijfers, mede naar aanleiding van
correcties in de in- en uitvoer naar de tien nieuwe lidstaten, cursief
aangegeven.

De in- en uitvoercijfers zijn inclusief de zogenaamde wederuitvoer. Dit
zijn goederen die in Nederland zijn ingevoerd en het land in (vrijwel)
onbewerkte staat weer verlaten. Wel moeten deze goederen in eigendom
worden overgedragen aan een Nederlandse ingezetene. Indien geen sprake
is van eigendomsoverdracht spreekt men van doorvoer. De in- en uitvoer
van diensten wordt buiten beschouwing gelaten. Tenzij anders vermeld,
zijn de ontwikkelingen berekend ten opzichte van dezelfde periode van
het voorgaande jaar.

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek