In 2006 vestigden zich 101 duizend
immigranten in Nederland, bijna 10 duizend meer dan in 2005. De
toename doet zich vooral voor bij Nederlanders die terugkeren en
bij immigranten uit de Europese Unie, met name Polen en Duitsland.
Dat blijkt uit tellingen van het CBS.

Daling immigratie ten einde

De toename van de immigratie in 2006 volgt
op vier jaar van daling. Het aantal van 101 duizend ligt echter nog
ver onder de topjaren 2000 en 2001, toen ruim 130 duizend
immigranten naar ons land kwamen.

Nederlanders vormen grootste groep

Het aantal Nederlanders dat terugkeert is
in 2006 met ruim 3 duizend toegenomen tot ruim 23 duizend. Dit komt
mede doordat de laatste jaren het aantal emigrerende Nederlanders
sterk is toegenomen. Een deel van hen keert, voorzien of
onvoorzien, weer terug. Onder de terugkerende Nederlanders bevinden
zich ruim 5 duizend allochtonen van de tweede generatie.

Veel EU-immigranten afkomstig uit
Polen

In 2006 kwamen er 30 duizend EU-burgers
naar Nederland, 4 duizend meer dan in 2005. Dit hangt samen met de
aantrekkende economie en de versoepelde wetgeving voor
arbeidsmigranten.

Het aantal Poolse immigranten nam met 2
duizend toe tot 8 duizend. De Polen zijn daarmee na de terugkerende
Nederlanders de grootste groep immigranten. Het aantal mannelijke
Poolse immigranten overtreft tegenwoordig het aantal vrouwelijke
immigranten. Er komen steeds meer (mannelijke) arbeidsmigranten,
terwijl het aantal (vrouwelijke) gezinsvormers afneemt.

Minder toestroom uit traditionele
immigratielanden

In 2006 daalde het aantal immigranten uit
de traditionele immigratielanden Turkije, Marokko en Suriname
licht. Gezinsvorming of gezinshereniging is voor deze immigranten
vaak de drijfveer. De striktere wetgeving over gezinsvorming speelt
hier een rol. Het aantal immigranten uit de Antillen en Aruba nam
juist licht toe.

bron:CBS