Het OVDB project vmbo Carrousel, waarvoor Staatssecretaris Mark Rutte van OCW op 17 januari 2005 j.l. in Groningen het startschot heeft gegeven, wordt landelijk uitgerold. Het project heeft als doelstelling de uitval van vmbo-leerlingen die doorstromen naar het mbo te verminderen en hen te helpen een gemotiveerde beroeps- en opleidingskeuze te maken. Het project draagt bij aan de verbetering van het imago van het vmbo en haar leerlingen. Het is de verwachting dat in januari 2006 ruim 10.000 vmbo-leerlingen via vmbo Carrousel kennismaken met hun beroep van interesse.  

Vmbo Carrousel laat vmbo-leerlingen gedurende à©à©n jaar kennismaken met de beroepspraktijk in de sectoren Gezondheidszorg, Welzijn, Sport en Dienstverlening. De leerlingen gaan op bezoek bij de instellingen en doorlopen een actief en aantrekkelijk programma waarmee ze inzicht verkrijgen in de beroepen en de opleidingen.  
Vmbo Carrousel is bedoeld voor leerlingen uit alle leerwegen uit het laatste half jaar van klas drie en het eerste halfjaar van klas vier in de genoemde sectoren. De leeftijd van de leerlingen ligt tussen de 14 en 16 jaar. In januari 2005 zijn de eersten van ruim 900 leerlingen in de provincies Groningen en Drenthe gestart met vmbo Carrousel.  
 
De ervaring leert dat vmbo-scholen moeite hebben om (snuffel)stages te vinden voor hun leerlingen. Veel stagebedrijven vinden vmbo-leerlingen te jong, de stages te kort en te weinig beroepsgericht. Echter, teneinde een goede opleidings- en beroepskeuze te kunnen maken, heeft de vmbo-leerling wel een realistisch beeld nodig van zijn of haar toekomstige beroep. In januari 2006 gaan de volgende regio's van start: Amsterdam, Arnhem-Nijmegen, Drechtsteden, Den Haag, Rotterdam, Overijssel, Veluwe, Groningen, Drenthe en Zuid-Limburg. Naar verwachting zullen dan ruim 10.000 vmbo-leerlingen, 100 scholen en 600 stagebedrijven aan vmbo Carrousel deelnemen. 
 
bron:OVDB