Tot 2050 zal het aantal particuliere
huishoudens groeien van 7,2 naar 8,0 miljoen. De gemiddelde
huishoudensgrootte daalt van 2,3 personen in 2006 tot 2,1 personen
in 2050. Dit blijkt uit de nieuwe Huishoudensprognose van het
CBS.

Meer mensen wonen alleen

Tussen nu en 2050 komen er naar
verwachting bijna een miljoen alleenstaanden bij. Het aantal
eenpersoonshuishoudens zal daardoor stijgen van 2,6 naar 3,5
miljoen. Het aantal huishoudens met meerdere personen neemt af van
4,6 tot 4,5 miljoen.

De daling van de gemiddelde
huishoudensgrootte tot 2,1 personen wordt vooral veroorzaakt
doordat meer mensen alleen wonen. De gemiddelde omvang van
meerpersoonshuishoudens blijft vrijwel gelijk op 2,9.

Door vergrijzing meer alleenstaanden

Ruim tweederde van de toename van het
aantal alleenstaanden ligt bij personen van 65 jaar of ouder. Het
aantal alleenstaande 65-plussers zal groeien van 0,8 naar 1,4
miljoen. Onder ouderen zijn meer alleenstaanden vanwege het grotere
risico op overlijden van een van de partners. De vergrijzing zal
daarom leiden tot een toename van het aantal alleenstaanden.
Ouderen blijven bovendien tot steeds hogere leeftijd zelfstandig
wonen.

De groei van het aantal alleenstaanden
wordt enigszins beperkt doordat oudere samenwoners in de toekomst
naar verwachting pas op hogere leeftijd door sterfte hun partner
zullen verliezen.

Ook meer alleenstaanden op middelbare
leeftijd

Het aantal alleenstaanden tussen de 35 en
65 jaar zal stijgen van 1,0 naar 1,3 miljoen. Meer paren kiezen er
tegenwoordig voor om ongehuwd samen te wonen in plaats van te
trouwen. Omdat de relaties van ongehuwd samenwonenden vaker worden
verbroken dan van gehuwde stellen, zullen er op den duur meer
alleenstaanden zijn.

Aandeel paren daalt naar 50 procent in
2050

In 2050 zal de helft van het aantal
huishoudens bestaan uit een paar, al dan niet met kinderen. Vorig
jaar gold dat nog voor 58 procent. Het aandeel eenoudergezinnen in
alle huishoudens blijft ongeveer gelijk op 6 procent. Op middelbare
en jonge leeftijden zal het aandeel eenoudergezinnen echter wel
stijgen.

bron:CBS