Op verzoek van de FNV Horecabond heeft de Stichting Onderzoek Horeca Recreatie en Catering (SOHRC) een onderzoek laten verrichten naar de financiële omvang van
faillissementsfraude in de horeca in 2003 en 2004. De SOHRC heeft hierop het
onderzoeksbureau KPMG ingeschakeld.

Het aantal faillissementen is sinds 2000 met 70% toegenomen. Werden er in 2000 195
faillissementen uitgesproken, in 2004 waren dit er 332. De verwachting is dat het aantal faillissementen in 2005 verder zal stijgen.

Het onderzoek schetst het volgende beeld:

- Het onderzoek naar faillissementsfraude in de horeca in 2003 en 2004 wijst uit dat er bij faillissementen in de horeca vermoedens van fraude bestaat bij 29% van de gevallen, met een direct schadebedrag van 54 miljoen euro.
- Over alle branches in 2004 is in 12% van de uitgesproken faillissementen sprake van
opzettelijke benadeling van schuldeisers, met een raming van de maatschappelijke schade van 400 miljoen euro (bron: Centraal Bureau voor de Statistiek).
- Vermoedens van faillissementsfraude in de horeca komt hiermee substantieel vaker voor dan in andere branches, hetgeen een negatief imago geeft aan deze sector.

De FNV Horecabond vindt de substantieel vaker voorkomende vermoedens van
faillissementsfraude opmerkelijk en reden tot zorg, aangezien dit wederom bevestiging is van het negatieve imago van de horeca. Hoewel werknemers en andere stakeholders
opzettelijk benadeeld worden, blijven maatregelen vooralsnog uit.

bron:FNV